Glömstaskolans åk 5 övergår till distansundervisning och åk 7-9 utökar fjärr- och distansundervisningen med anledning av covid-19

21-02-19

Nyhet

Från och med måndagen den 22 februari övergår Glömstaskolans årskurs 5 till distansundervisning och årskurserna 7-9 utökar fjärr- och distansundervisningen.

Beslutet övergång till distansundervisning samt att utöka fjärr- och distansundervisningen gäller i nuläget till och med 26 februari.

Anledningen är att det finns flera personer i verksamheten som har bekräftats smittade av covid-19 samt personer som uppvisar symtom och är hemma i väntan på provsvar.

Beslutet har fattats efter samråd med Smittskydd Stockholm och utifrån att vi på grund av antalet smittade personer bedömer att det finns en stor risk för smittspridning inom dessa årskurser.

Vi följer noga händelseutvecklingen och vårdnadshavare kommer att få löpande information om aktuellt läge och planer för öppning.

Uppdaterad 22 februari 2021