Grundsärskolan på Mörtviksskolan stänger med anledning av covid-19

21-03-25

Nyhet

Från och med fredagen den 26 mars kommer grundsärskolan på Mörtviksskolan vara stängd och övergå till distansundervisning med anledning av att det finns flera personer i verksamheten som har bekräftats smittade av covid-19.

Beslutet har fattats efter samråd med Smittskydd Stockholm, och grunden är att motverka ytterligare smittspridning bland elever och personal. Bedömningen att smittspridningen är isolerad till just grundsärskolan, och att det därför inte är nödvändigt att stänga andra delar av Mörtviksskolan.
 
Beslutet gäller fram till påsklovet, och om inget annat meddelas är eleverna välkomna tillbaka till skolan som vanligt från och med måndagen den 12 april.

Under tiden som grundsärskolan är stängd kommer berörda elever ha distansundervisning. Skolan erbjuder också omsorg i fritidshem för elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet.

Vi följer noga händelseutvecklingen och berörda vårdnadshavare kommer att få löpande information om aktuellt läge och nya beslut.

Uppdaterad 25 mars 2021