Grundsärskolan på Utsäljeskolan stänger tillfälligt med anledning av covid-19

21-01-20

Nyhet

Från och med torsdagen den 21 januari kommer grundsärskolan på Utsäljeskolan vara stängd med anledning av att det finns flera personer i verksamheten som har bekräftats smittade av covid-19.

Beslutet har fattats efter samråd med Smittskydd Stockholm, och grunden för beslutet är att motverka smittspridning bland elever och personal i grundsärskolan. Bedömningen att smittspridningen är isolerad till just grundsärskolan, och att det därför inte är nödvändigt att stänga några andra delar av Utsäljeskolan. 

Grundsärskolan kommer att vara stängd från och med torsdagen den 21 januari till och med fredagen den 29 januari. 

Vi följer noga händelseutvecklingen och berörda vårdnadshavare kommer att få löpande information om aktuellt läge och nya beslut.

Uppdaterad 20 januari 2021