Huddinge kommun öppnar servicepunkter i Skogås, Flemingsberg och Vårby

21-01-07

Nyhet

För att tillgodose Huddinge kommuns invånare behov av datorer och skrivare öppnas särskilda servicepunkter under den period som biblioteken är stängda. Service som kommer kunna ges är tillgång till datorer, skrivare och personal finns på plats för hänvisning och enklare frågor. Servicepunkterna är öppna från och med 11 januari till och med 24 januari, med eventuell förlängning.

Huddinge kommun har säkerställt att vistelse på servicepunkterna sker på ett smittsäkert sätt. Varje servicepunkt har två datorer och en skrivare vilket innebär att endast två personer kan vara i lokalen samtidigt. Datorerna får endast användas av en person i taget under max 15 minuter.

Observera att servicepunkterna är inrymda i biblioteken. Biblioteken är fortsatt stängda och servicepunkterna är endast öppna i en avgränsad del av biblioteken. De servicepunkter som är öppna är till för snabb samhällsservice, och inte för lån av böcker eller annan biblioteksservice.

Servicepunkterna kommer att vara öppna måndag-fredag, klockan 10.00-15.00, 11 januari-24 januari.

Servicepunkt Skogås
Skogås bibliotek
Skogåstorget 7-9

Servicepunkt Flemingsberg
Flemingsbergs bibliotek
Röntgenvägen 3, pop-upp lokalen i bottenvåningen

Servicepunkt Vårby
Vårby bibliotek
Vårby allé 26-30

Vi uppmanar dig att i första hand kontakta kommunens Servicecenter via telefon och e-post. Huddinge kommuns centrala Servicecenter är fortsatt öppet för att erbjuda samhällsvägledning via telefon eller via bokade besök. Kontaktuppgifter till Huddinge Servicecenter.

För att ta del av bibliotekens digitala utbud eller information om vad biblioteken erbjuder trots nedstängda bibliotekslokaler, hänvisar vi till Huddinges digitala biblioteket 

 

 

Uppdaterad 11 januari 2021