Huddinges företagare är bra på att följa trängselreglerna

21-04-08

Nyhet

400 genomförda trängselkontroller på Huddinges serveringsställen visar att en övervägande majoritet har anpassat sig efter de regler som gäller och genomfört nödvändiga åtgärder. 99 procent av näringsidkarna följer restriktionerna.

Alla näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten av mat eller dryck och där möjlighet ges till förtäring på stället måste följa de trängselregler som Folkhälsomyndigheten satt upp. Tillsyn för att reglerna efterföljs görs av kommunens miljöinspektörer.

Samtliga verksamheter med servering har besökts i Huddinge, omkring 400 stycken där en övervägande majoritet har anpassat sig efter de regler som gäller och genomfört nödvändiga åtgärder. 99 procent av näringsidkarna följer restriktionerna.

– Vid det här laget har de flesta bra koll på vad som gäller berättar Shahram Shahmardian, tillsynssamordnare på miljötillsynsavdelningen i Huddinge.

– Inga verksamheter har sanktionerats hittills. Vid kontrollerna får vi många frågor från verksamheterna om hur de kan göra för att det ska blir rätt.

Verksamheterna får information om att sätta upp tydliga anslag i lokalen om att hålla avstånd. Likaså att glesa ut bord och stolar så att trängsel inte uppstår. Personalen ska informerar gästerna om att hålla avstånd. Det ska även finnas information om att man inte får vistas i lokalen om man är sjuk. Tillgänglighet till handsprit och möjlighet att tvätta händerna ska finnas.

– När vi har varit ute på tillsyn så har vi blivit väldigt positivt bemötta. Jag uppfattar det som att man uppskattar att vi kommer ut och informerar och kontrollerar, även om man inte alltid är överens om allt säger Shahram.

Verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället omfattas inte, exempelvis kiosker, foodtrucks och liknande där det saknas sittplatser och bord. Inte heller gäller lagen för personalrestauranger och skolmatsalar.

Uppdaterad 8 april 2021