Regeringen möjliggör för fjärr- och distansundervisning i högstadieskolorna

21-01-07

Nyhet

Med anledning av regeringens besked på torsdagen om fjärr- eller distansundervisning i högstadiet gör nu alla kommunala högstadieskolor i Huddinge en kartläggning av vilka ytterligare anpassningar som kan göras för att minska trängsel. Besked om hur undervisningen ska bedrivas från och med nästa vecka väntas inom kort.

Under torsdagen meddelade utbildningsminister Anna Ekström att regeringen planerar att besluta om en förordningsändring som gör det möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel och minska smittspridningen.

Beslutet innebär att huvudmannen kan besluta att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken.

I första hand ska skolorna se över om det är möjligt att bedriva undervisning på plats i skolan genom att vidta ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan till exempel vara att anpassa schemaläggning eller tillfälligt nyttja andra lokaler som är lediga.

Med anledning av regeringens besked kommer nu alla kommunala högstadieskolor i Huddinge omgående att göra en kartläggning för att se vilka ytterligare anpassningar som är möjliga att genomföra för att minska trängsel. Då alla skolor har olika förutsättningar kan nya åtgärder komma att skilja sig åt mellan skolorna.

Förordningsändringen börjar att gälla från och med måndag 11 januari. Alla vårdnadshavare kommer att få information så snart som möjligt från sitt barns skola om hur undervisningen kommer att bedrivas från och med nästa vecka.

För de elever vars skolor startade terminen i dag (torsdagen den 7 januari), eller som startar imorgon (fredagen den 8 januari), är det undervisning som planerat under fredagen.

Uppdaterad 7 januari 2021