Inget valborgsfirande i år

21-04-29

Nyhet

Det blir ännu ett år utan traditionsenligt firande av valborg och första maj. Publika valborgsmässofiranden och första maj-tåg går i regel under begreppen allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar och tillåter därför inte fler än åtta deltagare.

Regeln om max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gör att de traditionella valborgsmässofirandena är inställda i år. Samma regler gäller första maj-firanden, en demonstration får endast genomföras om deltagarantalet begränsas till åtta. Det gäller oavsett om sammankomsten eller tillställningen kräver tillstånd från polisen eller inte.

Det råder skarp avrådan från att vistas på platser med risk för trängsel. Kom ihåg att ditt beteende är avgörande. Fortsätt att umgås i en mindre krets och håll avstånd!

Läs mer på om hur pandemilagen begränsar firandet av valborg och första maj på Länsstyrelsens webbplats

Uppdaterad 29 april 2021