Nedtrappning av restriktioner från 1 juni

21-06-03

Nyhet

Den 1 juni inleddes det första av fem steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin. Trots att smittspridningen går ner, är den fortfarande relativt hög i länet. Det är därför viktigt att alla fortsätter att följa de allmänna råden.

Med start 1 juni inleddes den nationella plan som kommer att gälla för nedtrappning och avveckling av restriktioner framöver. Planen utgår från tre anpassningsnivåer baserat på bland annat smittspridningsläget, och genomförs i fem steg. Parallellt har Stockholm fortfarande regionala restriktioner som gäller fram till och med den 13 juni.

Läs mer och håll dig uppdaterad om planen i sin helhet via exempelvis:

Krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten.se

Så påverkas kultur- och idrottsverksamheter och arrangemang

Bland annat införs nu lättnader för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vilket innebär nya regler för deltagarantal. Folkhälsomyndigheten avråder fortfarande från fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets.

Hur många som kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar beror på om sammankomsterna sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser:

  • Inomhusarrangemang utan sittplatser: 8 deltagare.
  • Inomhusarrangemang med sittplatser: 50 deltagare (sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer).
  • Utomhusarrangemang utan sittplatser: 100 deltagare. 1 person per 5 kvadratmeter tillgänglig yta.
  • Utomhusarrangemang med sittplatser: 500 deltagare (sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer).
  • Motionslopp: 150 deltagare.
  • Begravningar får ha 20 deltagare oavsett storlek på lokal eller 50 deltagare om sällskap kan hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer.
  • Privata tillställningar i hyrd lokal: 8 personer.

Huddinge kommun utför riskanalyser av kommunens verksamheter och lokaler och beslutar om i vilken utsträckning och hastighet vi kan öppna upp.
Läs mer om vad som gäller för Huddinges kultur- och idrottsverksamheter

Besluten gäller med hänsyn till Pandemilagen, vilket kan innebära en ytterligare begränsning av maxantal deltagare.

Mindre cuper och tävlingar för barn och unga både inomhus och utomhus tillåts. Tävlingar och match i mindre skala tillåts för vuxna utomhus.

Uppdaterad 4 juni 2021