Nu kan alla vuxna i Stockholms län boka vaccination mot covid-19

21-07-12

Nyhet

Fredag den 9 juli öppnades vaccinationsbokningen för alla vuxna i Region Stockholm, alltså personer som fyllt 18 år.

Tidsbokning till vaccinationsmottagningarna sker via appen Alltid öppet, och som komplement finns en telefonbokning tillgänglig på en mängd olika språk för personer som av olika anledningar inte kan boka via digitala lösningar eller inte har Bank-id eller Freja e-id plus.

Läs mer på Region Stockholms webbplats

Uppdaterad 12 juli 2021