Folkhälsomyndigheten inför nya åtgärder för att minska spridning av covid-19

21-11-18

Nyhet

Spridningen av covid-19 har ökat i Europa de senaste veckorna, och det finns skäl att tro att fallen kommer att stiga även i Sverige. Folkhälsomyndigheten vill därför agera nu för att förhindra ökad smittspridning.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att alla från förskoleklass och uppåt som får symtom på covid-19 ska erbjudas ett covidtest. Det gäller från den 22 november även de som är vaccinerade.

Folkhälsomyndigheten har också bett regeringen att besluta om vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare från den 1 december.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webb

Uppdaterad 18 november 2021

Var informationen till din hjälp?