Rutiner kring besök på våra boenden kvarstår

21-09-30

Nyhet

På våra olika boenden gäller fortfarande att besökare måste vara försiktiga för att inte sprida smitta. Personal inom vård och omsorg fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Rutinerna gäller både äldreboenden, LSS-boenden och socialpsykiatriska boenden, samt hemtjänst och dagverksamhet för äldre.

Många i dessa sammanhang är extra känsliga för infektioner. För att kunna erbjuda trygghet och säkerhet har vi tagit fram särskilda rutiner och förhållningsregler baserat på Socialstyrelsens föreskrifter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och dessa fortsätter vi följa även efter 29 september.

Det här gäller för dig som vill besöka våra boenden eller dagverksamhet:

  • Stanna hemma vid minsta symtom
  • Håll god handhygien
  • Håll avstånd
  • Vistas inte i de gemensamma utrymmena
  • Använd visir och munskydd
  • Var uppmärksam på symtom

Även våra seniorträffar har anpassats för att kunna genomföras på ett smittsäkert sätt.

All personal inom vård och omsorg fortsätter följa Folkhälsomyndighetens särskilda rekommendationer

Uppdaterad 30 september 2021

Var informationen till din hjälp?