Öppna förskolorna öppnar upp successivt

21-01-22

Nyhet

Från och med vecka 4 kommer det ske en successiv öppning av kommunens öppna förskolor, med start i centrala Huddinge.

Öppna förskolan i centrala Huddinge kommer att öppna tisdagen den 26 januari, och då erbjuda barnvagnspromenad. Därefter sker det en successiv öppning av övriga öppna förskolor. Målsättningen är att alla ska vara öppna från och med måndagen den 8 februari.

Anpassade aktiviteter

De öppna förskolorna kommer att säkerställa att verksamheterna bedrivs på ett smittsäkert sätt. Det innebär att aktiviteterna i första hand genomförs utomhus, med till exempel barnvagnspromenader och sångstunder ute. Därtill ser man över möjligheterna att även erbjuda digitala samlingar.

Mer information

För mer information om planer för öppning och utbud av aktiviteter, kontakta de öppna förskolorna direkt.

Mer information om kommunens öppna förskolor och kontaktuppgifter

Huddinge kommun följer löpande händelseutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder för att bidra till att minska smittspridningen av covid-19. Det kan innebära att ovanstående beslut kan komma att förändras.

Uppdaterad 22 januari 2021