Tillfällig utökning av fjärr- och distansundervisning för högstadie- och gymnasieskolor under vecka 10

21-02-23

Nyhet

På rekommendation från Smittskydd Stockholm kommer Huddinge kommuns högstadie- och gymnasieskolor gå över helt till fjärr- och distansundervisning under vecka 10.

Syftet med rekommendationen är att bryta smittkedjor bland ungdomar som kan ha uppstått till följd av förändrade beteendemönster under sportlovet.

Från och med måndagen den 8 mars till och med fredagen den 12 mars kommer därmed alla högstadie- och gymnasieskolor i Huddinge kommun att helt övergå till fjärr- och distansundervisning. Undantag från detta gäller särskola, vissa praktiska moment, examina och särskilt utsatta elever.

Berörda elever och vårdnadshavare kommer att få detaljerad information om hur undervisningen kommer att bedrivas från respektive skola.

I nuläget gäller den utökade fjärr- och distansundervisningen endast för vecka 10. Huddinge kommun bevakar situationen noga och vidtar nödvändiga åtgärder vid behov.

Uppdaterad 23 februari 2021