Nu kan du som är 80+ få en tredje vaccindos

21-10-06

Nyhet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en tredje dos covid-vaccin till de som bor på äldreboende, personer med hemtjänst och hemsjukvård samt de som är födda 1941 eller tidigare om det gått minst sex månader sedan de fått andra dosen vaccin.

Är du född 1941 eller tidigare kan du gå in och boka din tid i appen Alltid öppet. Har du inte en smartphone finns det också möjlighet att ringa och boka tid på telefonnummer 08–428 429 30, alla dagar klockan 8-19.

Under veckan påbörjas också vaccinationerna av de som bor på ett särskilt boende för äldre. Invånare med hemsjukvård kommer att få ett vaccinationserbjudande direkt från Region Stockholm via sin vårdgivare.

Läs mer på 1177 Vårdguiden vad som gäller för din vaccination

Uppdaterad 6 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?