Vaccineringen mot covid-19 klar på Huddinges äldreboenden

21-02-11

Nyhet

Nu är vaccinationen mot covid-19 klar på samtliga äldreboenden i Huddinge. Det betyder att alla som bor på våra äldreboenden och som tackat ja till vaccinering nu har fått de två doserna vaccin mot covid-19.

I slutet av december var boende på Björnkulla, Rosendalsgården och Stuvstagården först ut i kommunen att få vaccinet mot covid-19. Nu har alla som tackat ja till vaccinet på våra äldreboenden i Huddinge fått sin andra dos.

–  Det har gått väldigt smidigt och snabbt tack vare våra duktiga medarbetare, det är en stor lättnad att äntligen kunna erbjuda skydd till de som bor på våra äldreboenden, säger Annika Sefbom, sektionschef äldreomsorgen.

Det är kommunens sjuksköterskor som vaccinerat de boende efter ordination av läkare och intresset bland de boende har varit stort och de flesta har tackat ja till erbjudandet.

Näst på tur är personer som har hemtjänst med omsorgsinsatser samt personer med personlig assistent eller assistansersättning som erbjuds vaccinet via sin vårdcentral. Personer på LSS-boenden kommer få information via boendet och sin sjuksköterska om datum för vaccination.

Personal inom vård och omsorg erbjuds vaccin

Vaccineringen mot covid-19 är också i gång sedan några veckor för all personal inom vård och omsorg. Det är vaccinmottagningen VaccinDirekt, som genomför covid-19-vaccinationerna av all personal inom vård och omsorg i Stockholmskommunerna.

– Vi hoppas att så många som möjligt tar fasta vid det här erbjudandet och vaccinerar sig så att vi tillsammans hjälps åt att bromsa smittan. Samtidigt måste vi komma ihåg att fortsätta följa alla restriktioner och vara försiktiga, säger Annika Sefbom.

Mer information om de olika prioriteringarna

Inom kort väntas även de som är 65+ eller tillhör någon riskgrupp för att bli allvarligt sjuk i covid-19 att erbjudas vaccin.

Det är Region Stockholm som ansvarar för all vaccination i Stockholms län. Huddinge kommun samordnar vaccinationen av personer som bor på äldreboenden samt vård- och omsorgspersonal. Övriga grupper samordnas av Region Stockholm. Det går inte att boka tid för vaccinering nu. Vaccinationerna sker successivt då tillgången till vaccin är fortsatt begränsad.​

På 1177.se finns information om vilka grupper som erbjuds vaccin först. Där finns närmare beskrivningar av hur invånare ska veta när de kan bli erbjudna vaccin och hur de då ska få det.

Läs mer om vaccination mot covid-19 på 1177 Vårdguidens webbplats.

Uppdaterad 11 februari 2021