Nu införs vaccinationskrav vid nyanställningar inom vård och omsorg

22-01-13

Nyhet

För att skydda äldre och riskgrupper från smitta inför Huddinge kommun ett krav på uppvisande av vaccinationsbevis vid nyanställning för personal inom vård och omsorg med omsorgsnära arbetsuppgifter.

Beslutet fattades av vård- och omsorgsnämndens ordförande Karl Henriksson den 12 januari 2022. 

– Med anledning av covid-19-pandemin och den ökande smittspridningen vill vi göra vad vi kan för att skydda våra invånare från smittan. Vi har många verksamheter där personal arbetar i omvårdnadsnära situationer med riskgrupper där det inte är möjligt att hålla avstånd, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Kravet på uppvisande av vaccinationsbevis kommer från och med nu att ingå när nya tjänster utannonseras. De medarbetare som idag har en tillsvidareanställning inom vård och omsorg berörs i dagsläget inte av detta krav.

Berättigat syfte

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) förtydligade i början av december vilka möjligheter arbetsgivare har vad det gäller krav på uppvisande av vaccinationsbevis vid nyanställning. Vaccinationskrav vid nyrekrytering kan ställas om det finns ett berättigat syfte och framstår som befogat.

– Huddinge kommun anser att det är berättigat att kräva vaccinationsbevis av den som nyanställs för att arbeta med äldre och riskgrupper. Men särskild hänsyn måste tas till diskrimningsgrunderna om vaccinering inte är möjligt av exempelvis medicinska eller religiösa skäl. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram arbetssätt vid nyanställning som säkerställer detta, säger Karl Henriksson.

Socialförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram arbetssätt vid nyanställning som säkerställer att särskild hänsyn tas till diskrimningsgrunderna om vaccinering inte är möjligt av exempelvis medicinska eller religiösa skäl.

Ordförandebeslutet fattades efter sedvanlig MBL-förhandling med fackliga parter.

Uppdaterad 13 januari 2022

Var informationen till din hjälp?