Teckenspråk, lättläst och bildstöd

Teckenspråkstolkad information 

Teckenspråkstolkad information från krisinformation.se

Film om coronavirus på teckenspråk från 1177 Vårdguiden

Den som ringer 1177 kan få teckenspråkstolk med texttelefon eller bildtelefon

Information med bildstöd

Information om coronaviruset med bildstöd

Information med bildstöd för barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning hos Riksförbundet DHB 

Korten kan även användas som tolkhjälp för de som inte kan läsa 

Om viruset corona, lättläst

Texten är lånad från Stockholms stad.

Om viruset corona och sjukdomen covid-19

Nyheter med enkla ord

Sveriges Radio - Klartext

Sänds klockan 18.55-19.00 i P4 samt klockan 20.55-21.00 i P1

Uppdaterad 9 september 2020