Teckenspråk och bildstöd

Teckenspråkstolkad information 

Teckenspråkstolkad information från krisinformation.se

Film om coronavirus på teckenspråk från 1177 Vårdguiden

Den som ringer 1177 kan få teckenspråkstolk med texttelefon eller bildtelefon

Information med bildstöd

Information om coronaviruset med bildstöd

Information med bildstöd för barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning hos Riksförbundet DHB 

Korten kan även användas som tolkhjälp för de som inte kan läsa 

Nyheter med enkla ord

Sveriges Radio - Klartext

Sänds klockan 18.55-19.00 i P4 samt klockan 20.55-21.00 i P1

Uppdaterad 15 december 2020