Vaccinering mot covid-19

Vaccinationen mot covid-19 är igång i Huddinge kommun och löper på enligt plan. Det är Region Stockholm som ansvarar för all vaccination mot covid-19.

Vilka kommer att erbjudas vaccin först?

Information about the vaccine against covid-19 in other lagnuages

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först. De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Följande personer ingår i fas 1:

  • Du som bor på ett särskilt boende för äldre.
  • Du som arbetar nära människor som har stort behov av skydd mot sjukdomen. Det kan vara inom äldreomsorgen, sjukvården eller omsorgen.
  • Du som har omsorgsinsatser från hemtjänsten (gäller inte dig som har endast serviceinsatser eller trygghetslarm) och eventuellt vuxna medboende.

I Region Stockholm ingår även följande personer i fas 1:

  • Vuxna brukare på LSS-boenden.
  • Vuxna som har personlig assistans/assistansersättning 

När dessa grupper är vaccinerade kommer övriga personer som ingår i fas 2 att prioriteras. Det gäller de som är 65 år eller äldre och vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). I den fasen ingår också övrig personal inom vården och omsorgen som arbetar nära de som har stort behov av skydd.

I fas 3 vaccineras övriga personer mellan 18 och 64 år och tillhör en riskgrupp.

I fas 4 ingår alla andra vuxna mellan 18 och 64 år som inte tillhör en riskgrupp. 

Ledsagning

Om du har behov av ledsagning för att besöka vårdcentral för vaccination mot covid-19 kontakta Huddinge kommuns biståndshandläggare. Du når biståndshandläggare via servicecenter tel 08-5353 0000.

Sjukresor

Är du 65 år eller äldre eller i riskgrupp och inte kan ta dig till din vaccination mot covid-19 på ett smittsäkert sätt har du rätt till sjukresa. Du får däremot inte vara smittad av covid-19 eller ha misstanke om smitta. Kontakta den vårdgivare du ska besöka för att få sjukresor.

Läs mer om sjukresor på 1177.se.

När kan jag vaccinera mig?

Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccinationen av medborgare i Stockholms län. När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin regionen får och när de kommer.

Du som tillhör en prioriterad grupp kontaktas med information när det är dags för dig att få ett erbjudande om vaccinering.

Aktuell information om vaccination mot covid-19 på 1177.se Vårdguiden. Här står det vilka som erbjuds vaccin för tillfället och vart du ska vända dig när det blir din tur.

Här finns information om vilka som kan boka tid för vaccination just nu. 

I Huddinge är vaccinationen mot covid-19 klar på samtliga äldreboenden. Det betyder att alla som bor på våra äldreboenden och som tackat ja till vaccinering har fått de två doserna vaccin mot covid-19.

Även de som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser (de som har serviceinsatser eller trygghetslarm ingår inte), boende i LSS, har personlig assistent samt personer med assistansersättning (beslut från Försäkringskassan) har erbjudits vaccin.

Region Stockholm har erbjudit personal inom särskilda boenden för äldre, hemtjänsten, LSS och socialpsykiatrin vaccination mot covid-19. Den 19 mars pausade regionen all vaccinering för kommunal vård- och omsorgspersonal tills vidare på grund av skärpt prioriteringsordning från Folkhälosmyndigheten.

Frågor och svar

Här finns frågor och svar om vaccinationerna mot covid-19.

Uppdaterad 1 april 2021