Vaccinering mot covid-19

Vaccinationen mot covid-19 är igång i Huddinge kommun och löper på enligt plan. Det är Region Stockholm som ansvarar för all vaccination mot covid-19.

Information about the vaccine against covid-19 in other languages

När vaccineras vem?

De som har störst behov av skydd mot covid-19 erbjuds vaccin först. Vaccineringen är uppdelad i olika faser. Här nedan kan du se vilka grupper som ingår i respektive fas. 

Fas 1

 • Personer som bor på äldreboenden.
 • Personer som har hemtjänst samt de som bor i samma hushåll.
 • Personer som arbetar med ovan nämnda grupper. 

Fas 2

 • Personer som är 65 år eller äldre, de äldsta vaccineras först. 
 • Vuxna med LSS-insatser eller assistansersättning. 
 • Vård- och omsorgspersonal.
 • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation, och deras hushållskontakter.
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter. 

Fas 3

 • Personer i åldern 18–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
 • Personer i åldern 60–64 år.
 • Personer som har svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Det gäller till exempel personer med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. 
 • Personer som lever i socialt utsatta situationer. 

Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Downs syndrom.

Fas 4

 • Övriga personer över 18 år som inte ingår i någon av de tidigare faserna. 

Ledsagning

Om du har behov av ledsagning för att besöka vårdcentral för vaccination mot covid-19 kontakta Huddinge kommuns biståndshandläggare. Du når biståndshandläggare via servicecenter tel 08-5353 0000.

Sjukresor

Är du 65 år eller äldre eller i riskgrupp och inte kan ta dig till din vaccination mot covid-19 på ett smittsäkert sätt har du rätt till sjukresa. Du får däremot inte vara smittad av covid-19 eller ha misstanke om smitta. Kontakta den vårdgivare du ska besöka för att få sjukresor.

Läs mer om sjukresor på 1177.se.

När kan jag vaccinera mig?

Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccinationen av medborgare i Stockholms län. När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin regionen får och när de kommer.

Du som tillhör en prioriterad grupp kontaktas med information när det är dags för dig att få ett erbjudande om vaccinering.

Aktuell information om vaccination mot covid-19 på 1177.se Vårdguiden. Här står det vilka som erbjuds vaccin för tillfället och vart du ska vända dig när det blir din tur.

Här finns information om vilka som kan boka tid för vaccination just nu. 

Vaccinationsläget i Huddinge

I Huddinge är vaccinationen mot covid-19 klar på samtliga äldreboenden. Det betyder att alla som bor på våra äldreboenden och som tackat ja till vaccinering har fått de två doserna vaccin mot covid-19.

Även de som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser (de som har serviceinsatser eller trygghetslarm ingår inte), boende i LSS, har personlig assistent samt personer med assistansersättning (beslut från Försäkringskassan) har erbjudits vaccin.

Region Stockholm har erbjudit personal inom särskilda boenden för äldre, hemtjänsten, LSS och socialpsykiatrin vaccination mot covid-19. 

Folkhälsomyndigheten publicerar statistik över antal vaccinerade per kommun. Statistiken uppdateras varje torsdag klockan 14.00 och avser föregående vecka.

Folkhälsomyndighetens vaccinationsstatistik, Folkhälsomyndighetens webbplats.

Frågor och svar

Här finns frågor och svar om vaccinationerna mot covid-19.

Uppdaterad 20 maj 2021