Huddinge demokratidagar 2019

2019 års demokratidagar bjöd på föreläsningar, workshops, Open space och skolvaldebatter- Unga diskuterade nutid och framtid med politiker i Huddinge och årets Instagramtävling #jagfårvarajag tog avstamp i FN:s Barnkonvention.

14 oktober

 • Kom och tyck till om Servicecenter!

 • Vårbys seniorträff: Tips på hjälpmedel för att underlätta vardagen för synskadade.

 • Framtidens gröna Huddinge.

15 oktober

 • Kom och tyck till om Servicecenter!

 • Tvärförbindelse Södertörn och Norviks Hamn - föreläsning.

 • Hur ska vi leva tillsammans i en värld i förändring? Samtal och workshop i Masmo.

 • Världsdagen för synskadade – vi lyfter fram Vita käppens dag.

 • Den sudanesiska revolutionen - Hopp om en ny demokrati. Föreläsning.

 • Medborgarskap – rättighet eller plikt? Föreläsning/samtal.

16 oktober

 • Kom och tyck till om Servicecenter!

 • Mammorna - föreläsning med Alexandra Pascalidou.

 • Konsulterna - kampen om Karolinska. Författarbesök/föreläsning.

 • Hur ska vi leva tillsammans i en värld i förändring? Samtal och workshop i Skogås.

 • 22 July - demokrati i fara? En eftermiddag om Utöya. Filmvisning och samtal.

 • Ett liv fritt från våld - en demokratisk rättighet möter porrens verklighet.

 • Idéverkstad för Skogås, Trångsund och Länna.

 • Vad är heligt idag? Föreläsning/samtal.

17 oktober

 • Världsdagen för synskadade – vi lyfter fram Vita käppens dag.

 • Hur ska vi leva tillsammans i en värld i förändring? Samtal och workshop i Flemingsberg.

 • Hur kan jag som kommuninvånare hjälpa nyanlända?

  Samtal/workshop.

18 oktober

 • Demokrati - våld – förändring. Seminarie om mäns våld mot kvinnor och barn ur ett barnperspektiv.

 • Om dövas rättigheter - föreläsning.

 • Vad innebär näthat, desinformation och propaganda för det demokratiska samtalet? Samtal och workshop.

Uppdaterad 20 november 2019

Var informationen till din hjälp?