Fasadbild av ljusgul byggnad till höger och lite trädgrenar med löv som svajar i vårsolen till vänster.

Edboskolan

Edboskolan är en F-6 skola med integrerad skolbarnsomsorg, lokaliserad i Trångsund.

Nu är det dags att söka skola inför höstterminen 2021!

Det gäller dig som har ett barn som fyller sex år under 2021 och ska börja förskoleklass, samt dig vars barn ska börja årskurs 4 eller 7 hösten 2021 och i dag går på en skola där den årskursen inte finns. Ansökan görs i kommunens e-tjänst. Inför din ansökan kan du jämföra kommunens grundskolor i kommunens verktyg Jämför grundskolor.

Mer information om att söka skola och länk till e-tjänsten

Jämför grundskolor

Edboskolan ligger på gränsen mellan Skogås och Trångsund.
Vi har elever som kommer från båda områdena. Hos oss går ca 700 barn från förskoleklass till åk 6.

Kontakt Edboskolan