Fritidshem

Vårt uppdrag

Enligt skolverkets allmänna råd är fritidshemmets uppdrag att

  • utforma verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt
  • erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen
  • förena omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska,
    intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall därför sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”

Från läroplanen (Lpo94)

Ta del av Edboskolans fritidsbroschyr.


Björken

På Björken går alla 1:or uppdelade på Blå, Grön och Gul grupp.


Rönnen

Rönnen är uppdelad på två avdelningar, Gul och Blå.
Här går alla 2:or.


Eken

Eken är vårt fritids för alla 3:or, också här uppdelat på Blå och Gul.


Klubben

Här har elever i 4:an och 5:an möjlighet till eftermiddagsverksamhet.
Klubben är öppen från det att skolan slutar till 17.00.


Öppnings- och stängningsfritids

Morgon- och stängningsfritids är öppet på Klubben mellan klockan 06.30-07.30 varje morgon och mellan klockan 16.45-18.00 på eftermiddagarna för de barn i F-3 som har anmält omsorg.
Telefon: 08-535 355 19


Uppdaterad 17 augusti 2021

Var informationen till din hjälp?