Läsårsdata

Läsåret 2020/2021

Detta är de gemensamma studie- och lovdagarna för de kommunala skolorna i Huddinge. Utöver dessa politiskt beslutade dagar kan skolan ha ytterligare studiedagar. Kontakta din skola för mer information när de är inplanerade.

Höstterminen 2020

20 augusti Höstterminen startar
26 oktober - 30 oktober  Höstlov/läslov
18 december Terminsavslutning

Vårterminen 2021

7 januari Vårterminen börjar
1 mars  - 5 mars  Sportlov
6 - 9 april  Påsklov
13 maj Lovdag
14 maj  Lovdag (klämdag)
10 juni Skolavslutning

Läsåret 2021/2022 och läsåret 2022/2023

På huddinge.se kan du se läsårsdata för lärsåret 2021/2022 och läsåret 2022/2023.

Uppdaterad 21 juni 2021

Var informationen till din hjälp?