Trygghet och studiero

Nolltolerans mot kränkande behandling

I Huddinge kommuns skolor är det nolltolerans mot kränkade behandling. Alla elever ska ha en trygg skolvardag. Vår skola anmäler, utreder, åtgärdar och följer upp all kränkande behandling. 

Skolan har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som beskriver hur vi jobbar främjande och förebyggande med frågorna.

I Huddinge kommun finns stöd och rutiner för hur arbetet med att utreda och dokumentera kränkande behandling går till.

Huddinge kommuns arbete med nolltolerans mot kränkningar och trakasserier i skolan.

Trivselledare

Alla trivselledare får gå en utbildning. Där går man igenom ett varierat utbud av lekar och aktiviteter. Eleverna utbildas i rollen som trivselledare och får tips om hur de ska leda lekar och aktiviteter på ett inkluderande, vänligt och respektfullt sätt. 
Läs mer på http://www.trivselledare.se/se/HEM/

Uppdaterad 26 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?