Skolstart 21/22

21-08-09

Nyhet

Information om skolstart i Huddinge kommuns grundskolor

Huddinge kommuns grundskolor planerar för att ta emot eleverna och bedriva klassrumsundervisning på plats i skolans lokaler efter sommaren. På Edboskolan kommer vi att fortsätta i hög grad med de anpassningar vi införde redan under förra läsåret. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer undviker vi att anordna några större arrangemang eller samlingar vid skolstart. Den 18/8 börjar eleverna i skolan, för att minimera antalet personer på skolgården har eleverna följande tider den dagen:

FSK            9.30-11.00
År 1            9.00-12.00
År 2-3         9.00-13.00
År 4-6       10.00-14.00

Pedagoger möter eleverna på skolgården med skyltar med respektive klassbeteckning för att sedan ta med alla elever in i klassrummen. Vårdnadshavare lämnar alltså barnen till personalen på skolgården och följer inte med in till klassrummen.

Hur aktiviteter under resten av terminen kan genomföras kommer att avgöras av hur smittläget utvecklas. Huddinge kommun bevakar läget löpande och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Föräldramöten kommer att ske digitalt, mer information om det kommer via Unikum som är vår kommunikationsplattform. 

Tillsammans håller vi i och håller ut för att bidra till fortsatt låg smittspridning.

Återigen varmt välkomna tillbaka till skolan!
Skolledningen på Edboskolan

Uppdaterad 9 augusti 2021

Var informationen till din hjälp?