Om skolan

Gula och blå ballonger

Nyfikenhet, reflektion och beredskap att pröva nytt är viktiga strategier på Edboskolan. Vi arbetar aktivt med att skapa en modern skola för moderna barn.

De utvecklingsområden vi arbetar med för att skapa ”En modern skola för moderna barn” är:

  • En skola där läroplanens kunskapssyn råder fullt ut.
  • En skola där elevernas kunskaper tydliggörs och dokumenteras i vardagen tillsammans med eleverna.
  • En skola där IT är en självklarhet i undervisningen och ger nya pedagogiska möjligheter. På Edboskolan arbetar alla elever med en egen digital enhet.
  • En skola där pedagogerna arbetar kollektivt.
  • En skola som förbereder eleverna för ett mångkulturellt samhälle.

Närheten till naturen i allmänhet och Nytorps mosse i synnerhet ger oss många möjligheter till aktiviteter utomhus.

Edboskolan har idag ett upptagningsområde som täcker hela kommundelen, men framför allt Trångsund och Östra Skogås.

Uppdaterad 12 mars 2021

Var informationen till din hjälp?