Om skolan

Edboskolans logga

Edboskolans vision är att alla elever, utifrån sina förutsättningar, ska tillägna sig högsta möjliga kunskap som utvecklas i en trygg och glädjefylld skolmiljö.

Kunskap, trygghet och glädje är de ledord som genomsyrar all vår verksamhet på Edboskolan. Vi arbetar aktivt för att ge alla barn rätt förutsättningar. En lyckad skolgång lägger grunden för framtiden. På Edboskolan möter du professionella pedagoger som;

  • Bedriver strukturerad undervisning
  • Arbetar med flexibla metoder
  • Verkar för en tilltalande fysisk arbetsmiljö
  • Anpassar skolmiljön utifrån verksamhetens behov
  • Väcker elevernas nyfikenhet och lust att lära
  • Samverkar för elevernas trygghet, glädje och studiero under hela dagen

Uppdaterad 3 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?