Edboskolan då och nu

1989 hade Trångsund behov av en ny skola. Området byggdes ut, många barnfamiljer flyttade in och närmaste högstadium höll till ända borta i Farsta.
En projektgrupp bildades och 1991 startade bygget av Edboskolan. När skolan slog upp sina portar 1992 fanns det plats för 600 elever, från förskoleklass till år 9. Heldagsomsorgen innefattade barnen i F-3. Från början var tanken att biblioteket och restaurangen också skulle kunna utnyttjas av allmänheten.

Allt eftersom området växte ökade dock trycket på skolan att ta emot fler elever och allmänheten fick göra plats för fler barn. Inflyttandet till området fortsatte att öka i stadig takt och detta ledde till att en utbyggnad av skolan genomfördes. Bygget pågick under 99-00 och i augusti samma år flyttade de nya klasserna in. I och med detta gjordes det plats för sju nya klasser, år F-6.
Skolan växte sakta men säkert och 2007 hade skolan 776 elever.

2015 beslutades det att flytta högstadiet till Östra Grundskolan, vilket gör Edbo till en F-6 skola. Beslutet medförde att en planering av ombyggnad och upprustning av en del lokaler och skolgård startades. Under läsåret 15-16 genomfördes också en större ombyggnad av kök och matsal.

Renovering och ombyggnad av skolgården och lokaler på det gamla högstadiet genomfördes under 2019-20.

I nuläget är Edboskolan en F-6 skola med ca 800 elever. I år firar vi att Edboskolan fyller 30 år vilket vi kommer att uppmärksamma under hela året.

Uppdaterad 2 december 2020

Var informationen till din hjälp?