Plan- och styrdokument

På Huddinge kommuns hemsida

På Huddinge kommuns webbplats finns blanketter som gäller grundskola och fritidsverksamhet.

Blanketter för grundskola

Viktiga dokument Edboskolan

 Edboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling skickar du efter genom att mejla till Marianne Widercrantz, marianne.widercrantz@huddinge.se.

Uppdaterad 28 september 2023

Var informationen till din hjälp?