Vinterskymning i Ågesta.

El- och energiförsörjning

Energisituationen i Sverige och Europa ser bättre ut inför hösten 2023, men mycket är fortfarande osäkert. Så fortsätt spara el och håll dig uppdaterad om vad som händer på elmarknaden.

Information om pågående strömavbrott hittar du hos nätägaren Vattenfall AB

Tillsammans kan vi förbättra vår gemensamma situation genom att spara el. Om vi kan spara på elen leder det både till att vi spar pengar och att vi förhoppningsvis kan slippa planerade nedstängningar framöver.

Dessutom hjälper vi våra grannländer. Ju mer fossilfri el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.