Så här jobbar vi

Vi ser över vad kommunen kan göra för att bidra till en minskad energianvändning, både i våra egna fastigheter och samhället i stort.

- Ett större inventeringsarbete pågår men ett snabbt och tydligt besked från oss är att vi inte kommer släcka belysningen på Huddinges gator och torg. Tryggheten och säkerheten prioriteras, säger Huddinges kommundirektör Camilla Broo.

Målbilden är att åtgärderna ska ha en begränsad påverkan på Huddingeborna.

Huddinge kommun följer utvecklingen noga, och tar del av expertmyndigheternas analyser och bedömning av läget på energimarknaden.

Huddinge arbetar med energibesparingar

Huddinge kommun har arbetat systematiskt med energibesparingar och energieffektiviseringar i förvaltningar och kommunala bolag i många år. Många åtgärder som ger stora effekter är genomförda, men nu lägger vi till det lilla extra. Så här sparar vi smartast just nu:

  • I normala fall har Huge igång frånluftvärmepumparna i sina fastigheter mellan 1 oktober och 30 april. I år har man beslutat att inte starta frånluftvärmepumparna utan endast värma upp fastigheterna med fjärrvärme. Huge har 32 frånluftsvärmepumpar installerade i sina fastigheter. Detta innebär högre fjärrvärmekostnader, men en lägre belastning på elsystemet.
  • Huddinge Samhällsfastigheter, HUSF, arbetar med att byta all utomhusbelysning runt hallar och skolgårdar till LED. Besparingen blir 50% per ljuskälla, som dessutom kommer att ge bättre belysning.
  • I två av våra ishallar, Björkängshallen och Visättrahallen, har vi höjt temperaturen 1,5 grad nattetid. Detta har ingen påverkan på verksamheten, men sparar en del el.
  • Vi ökar tempot i utbyte av utebelysning på gator till LED. I nuläget är 60% av belysningen utbytt.
  • Bastur i ishallar, idrottshallar och anläggningar stängs tills vidare med några undantag. I simhallarna och Skogås racketcenter, Huddingehallen, Vårby simhall och Skogåshallen kommer basturna vara fortsatt öppna.
  • Huddinge samhällsfastigheter och Huddinges kommunala bostadsbolag HUGE har sparat 150 000 kWh resp 220 000 kWh under november månad. Det motsvarar 4% för Huddinge samhällsfastigheter och 10% för HUGE.
  • Huddinge kommuns medarbetare har också uppmanats att tänka på att spara el, bland annat genom att släcka belysningen i rum som inte används, stänga av alla apparater som inte behöver vara igång, samt att undvika att låta fönster stå på glänt vid vädring.

Men arbetet fortsätter i alla verksamheter – allt räknas!

Uppdaterad 12 april 2023

Var informationen till din hjälp?