Så här kan du bidra

Energimyndigheten har många bra spartips, både för privatpersoner och företag. Och du kan också få råd av Huddinges egen energi- och klimatrådgivning.

Huddingebo i villa eller flerfamiljshus

Är du Huddingebo, boende i villa eller flerfamiljshus? Du hittar många bra stora och små spartips i Energimyndighetens kampanj "Varje kWh räknas".

Energimyndigheten - Varje kWh räknas

Huddinge kommun har också en egen energi och klimatrådgivning. Där kan du få kontakt med en av våra energi- och klimatrådgivare för att få vidare råd och stöd när du vill använda energi på ett effektivare sätt. Rådgivningen är helt grati

Huddinge kommuns energi- och klimatrådgivning

God krisberedskap - tänk på brandsäkerheten

Många hushåll förbereder sig för att klara matlagning  och värmehållning i händelse av kris. Det är viktigt att ha en god krisberedskap för oväntade händelser, men Storstockholms brandförsvar har konstaterat att vår hemberedskap också ökar förvaring av brandfarliga varor i hemmen.

Tänk på hur och var du förvarar dina brandfarliga varor, och om du har utrustning i bostaden för att upptäcka en brand och göra en första släckinsats. Storstockholms brandförsvar har mer information.

Storstockholms brandförsvar

Företagare i Huddinge

Företagare drabbas också av höga elkostnader. På Energimyndighetens sida kan du läsa mer om hur du kan energieffektivisera och spara el.

Energimyndighetens företagsguide - för dig som vill energieffektivisera ditt företag

Huddinge kommuns energi- och klimatrådgivning hjälper självklart även dig som är företagare.

Huddinge kommuns energi- och klimatrådgivning

Uppdaterad 21 november 2022

Var informationen till din hjälp?