Information från andra myndigheter

El och energi är komplexa frågor. Men det finns mycket bra information att ta till sig från flera olika aktörer.

Frågor och svar om el och energiläget

Vad är orsaken till de höga elpriserna? Och hur funkar det svenska elsystemet egentligen? På Energimyndighetens sida hittar du vanliga frågor och svar om energiläget.

Energimyndigheten - vanliga frågor och svar om el och energi

Risken för planerad bortkoppling är liten, men har ökat något

Större elavbrott är ytterst sällsynta i Sverige. Risken för kortsiktig elbrist och en planerad, manuell förbrukningsfrånkoppling har dock ökat, men från en mycket liten risk.

Därför behövs noggrann planering för vad som behöver göras i en akut situation när den nationella och importerade elektriciteten inte räcker till.

För att säkerställa att samhällsviktiga funktioner har den tillgång på el som krävs för att bedriva verksamhet har Energimyndigheten utvecklat processen Styrel. Det står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer".

Läs mer om på Energimyndighetens webb

Uppdaterad 21 november 2022

Var informationen till din hjälp?