Information från andra myndigheter

El och energi är komplexa frågor. Men det finns mycket bra information att ta till sig från flera olika aktörer.

Frågor och svar om el och energiläget

Vad är orsaken till de höga elpriserna? Och hur funkar det svenska elsystemet egentligen? På Energimyndighetens sida hittar du vanliga frågor och svar om energiläget.

Energimyndigheten - vanliga frågor och svar om el och energi

Svenska kraftnär uppdaterar sin webb veckovis om el- och energisituationen.

Svenska kraftnät - Elförsörjningen och omvärldsläget

Energimarknadsinspektionen har till uppgift att följa och analysera utvecklingen på el-, naturgas- och fjärrvärmemarknaderna.

Energimarknadsinspektionens webb

Konsumenternas Energimarknadsbyrå ger privatpersoner och småföretagare oberoende och kostnadsfri vägledning i frågor som rör el, gas och fjärrvärme.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Uppdaterad 14 december 2022

Var informationen till din hjälp?