Risk för effektbrist och frånkoppling

Enligt Svenska kraftnät är risken för manuell frånkoppling av el liten i nuläget.

En effektbrist innebär att det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige. Risken för effektbrist har ökat den senaste tiden, mycket på grund av faktorer i omvärlden som vi inte direkt kan påverka.

Om elförsörjningen och omvärldsläget hos Svenska kraftnät

Om Sveriges energiläge från Energimyndigheten

Om det verkligen blir effektbrist kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal användare under ett par timmar för att förhindra ett större avbrott. För dig som elanvändare är det ungefär som ett vanligt strömavbrott.

Manuell förbrukningsfrånkoppling - MFK

Vid effektbrist kan manuell förbrukningsfrånkoppling, så kallad MFK, komma att tillämpas. Det betyder att områden kommer att kopplas bort från elnätet. För detta finns rutiner och planer.

Svenska kraftnät om frånkoppling

Hur får jag veta om en frånkoppling är på gång?

Svenska kraftnät kommer gå ut med information till allmänheten på sin webb och via media, så snart de har besked om att det finns timmar kommande dag som elproduktionen inte räcker till.

De ber då allmänhet och näringsliv att försöka minska eller skjuta på sin förbrukning vid topparna. Planar vi ut kurvan minskar risken för frånkoppling.

Men det är först den timme som det gäller som Svenska kraftnäts personal i kontrollrummet ser om de måste beordra en frånkoppling och hur stor frånkopplingen blir. Det går inte att säga bestämt förrän då.

Håll dig uppdaterad på Svenska kraftnäts webbplats

Samhällsviktiga elanvändare kan prioriteras

Om elen kopplas bort kan man göra undantag för användare som är viktiga för samhället, till exempel sjukhus och betalningssystem. Det kräver planering och samarbete på regional och lokal nivå.

Prioriteringen görs enligt en planeringsmetod som kallas Styrel, vilket står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer". 

Vad kan jag som Huddingebo göra?

Om vi tillsammans kan spara el, kapa förbrukningstopparna och så långt det går undvika att belasta elsystemet de mest kritiska timmarna morgon och kväll, så gör vi oss själva och varandra en stor tjänst.

Alla tjänar på att spara el – när förbrukningens minskar så sjunker också priserna. Och risken för frånkoppling minskar.

Vanliga elavbrott drabbas de flesta av några gånger per år, till exempel som följd en trasig ledning eller en naturhändelse. Drabbas du av ett elavbrott, kortare eller längre, planerat eller inte, behöver du ha beredskap för det.

Det finns flera saker som kan vara bra att tänka på när man skapar sin egen hemberedskap.

Hemberedskap – MSB:s råd för att preppa för en vecka

Uppdaterad 12 april 2023

Var informationen till din hjälp?