Nynäsvägen – Entré Skogås

Arbetet med att fram en ny detaljplan för entrén till Skogås har avbrutits.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Projektet har avbrutits. Området kommer studeras vidare genom utvecklingsplanen för Skogås-Trångsund.
  • Vattenfall har beslutat att ha kvar den nuvarande kraftledningen som luftledning, det innebär att det blir mindre mark att exploatera. Ytterligare en anledning till att projektet har avbrutits är att kommunen inte får någon medfinansiering för att gräva ned ledningarna. Det finns därför ingen tidsplan i nuläget.
  • Tidigare utredningar har visat att det finns risker för stora vattenmängder i området, till exempel efter skyfall. Hur vattnet ska hanteras behöver utredas ytterligare för att säkerställa om det går att bygga i området. 

Vad gör vi?

Ursprungliga planen var att ta fram en detaljplan för en ny entré till Skogås som gör det möjligt för företag att etablera sig i området. Området som planen gäller ligger vid infarten från väg 73 (Nynäsvägen) och cirka 1 km väster om Skogås pendeltågstation och centrum.

Den föreslagna detaljplanen innebar att det skulle vara möjligt med handel, kontor och service i området (parti- och sällanköpshandel) och handel med livsmedel på ytan närmast centrala Skogås.

Före detta Beatebergsskolan och kvarteret söder om skolan planerades att planläggas för centrum och kontor. Det hade inneburit möjlighet för en rad olika verksamheter. Före detta Beatebergsskolans äldre byggnad skyddas mot exteriör förändring.

Jordlottsföreningen odlingsområde skulle anpassas och koncentreras till dess mest utnyttjade och centrala del.  

Tidsplan

Arbetet med utvecklingsplanen för Skogås-Trångsund påbörjas hösten 2021.

Uppdaterad 27 april 2021

Var informationen till din hjälp?