Ett nytt idrotts- och fritidshus

Fleminghallen i Flemingsbergsdalen ska bli ett idrotts- och fritidshus. Här kommer det att finnas bibliotek, ungdomsverksamhet, utställningsytor och möjligheter att idrotta. I väntan på inflyttningen ordnar kommunen bland annat med tillfälliga lokaler.

Adress till Fleminghallen

Se vad som händer i Fleminghallen

Se fler händelser