Tillfällig ungdoms- och bibliotekslokal

En tillfällig lokal med fritidsgård och viss biblioteksservice finns på Röntgenvägen 3A i Grantorp, Flemingsberg. Den 330 kvadratmeter stora lokalen välkomnar Flemingsbergsborna i väntan på en långsiktig lösning.

Foto: Huddinge kommun
Lokalen på Röntgenvägen 3A i Grantorp, Flemingsberg.

Öppettider och verksamheter

Biblioteksservice: Stängt t.o.m. 17 januari 2021, p.g.a. coronaråd

Flemingsbergsborna kan, när det är öppet, läsa tidningar, låna hem ett urval av biblioteksböcker, använda wifi, dator och kopiator. Reserverade böcker kan tyvärr inte hämtas i det tillfälliga biblioteket. Vi hänsvisar då till huvudbiblioteket i centrala Huddinge.

Fritidsgård: Måndag – fredag

Ung i Flemingsberg välkomnar högstadieungdomar för aktiviteter som spel, samtalsgrupper, pingis och olika former av skapande. Just nu hålls de flesta aktiviteterna utomhus, med samlingsplats: Annerstaskolans skolgård. Det beror på covid-19 och att lokalen inte rymmer så många personer.

Öppettider för fritidsgården i Grantorpslokalen:

Uppdaterade öppettider och annan information för Ung i Flemingsberg hittar du via den här länken

Tillfälligt till och med sista december

Fritidsgården och biblioteket kommer planeras vara i Grantorpslokalen till och med den 31 december 2020 – med möjlig förlängning.

Uppdaterad 14 december 2020