Mässans bakgrund

Föreningsmässan för föreningar ersätter tidigare ordförandeträffar.

I Huddinge finns ett rikt föreningsliv med motiverade människor; ledare, förtroendevalda och medlemmar. Föreningslivet har stor betydelse i många led framför allt för Kultur och fritidsförvaltningens verksamhet. 

Mässan utförs för att föreningar ska få uppdaterad relevant information, vilka förändringar som pågår och svar på frågor som berör föreningar. Syftet med mässan är att inspirera, skapa engagemang, samarbeten och dialog.

Föreningsmässan är ett initiativ från kultur- och fritidsförvaltningen och en del av demokratidagarna

Uppdaterad 19 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?