Mässans bakgrund

Föreningsmässan för föreningar ersätter tidigare ordförandeträffar.

Den 17 oktober 2020 kunde mässans besökare träffa Anneli Fällman – kultur- och fritidsdirektör i Huddinge kommun – och Bo Källström (L) som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

I chattrummen träffade besökare även verksamhetschefer och andra tjänstepersoner som kunde svara på olika sorters föreningsfrågor.

Föreningsmässan är ett initiativ från kultur- och fritidsförvaltningen och en del av demokratidagarna

Uppdaterad 19 oktober 2020