Företagsveckan

Under Företagsveckan möts näringslivet och Huddinge kommun. Vi träffas under seminarium och samtal i olika former om aktuella näringslivsfrågor. Varje dag under veckan bjuder vi också in till mer informella samtal under fikastunder med politiker och tjänstepersoner.

Företagsveckan 2020 är nu avslutad. Men du kan fortfarande se sändningarna från de olika seminarierna och samtalen under respektive programpunkt.