Företagsveckan 2020

Företagsveckan 2020 är nu avslutad. Men du kan fortfarande se sändningarna från de olika seminarierna och samtalen under respektive programpunkt.

Frågor som diskuterades var bland annat:

  • nuläget i näringslivet,
  • handel och arbetsmarknad.

Uppdaterad 24 september 2020