Schema, ange och ändra

Kommunal förskola

Schema för barn som går i kommunal förskola registreras i plattformen Unikum.
Schemat lägger du in via appen Unikum familj eller via Unikum på webben.

Väljer du att göra det via appen Unikum familj gör du så här:

 • Logga in i appen Unikum familj
 • Gå in på rubriken ”Mer”, som finns längst ner i högra hörnet på startsidan.

Då visas en vy där flera funktioner presenteras

 • Välj ”Lämna Hämta”
 • Följ därefter anvisningarna.

Väljer du att lägga in schemat via webben start.unikum.net gör du så här:

 • Logga in och gå till aktuellt barns startsida.
 • Klicka på rubriken ”Lämna Hämta” som ligger på toppen av sidan
 • Följ anvisningarna.

Om ditt barn går som mest 15 timmar i förskolan och du vill ta del av den nedsättning av avgiften som ges för vistelsetid upp till 15 timmar så behöver du också registrera barnets schema i kommunens e-tjänst på webben enligt rutin nedan.

Fristående förskola och pedagogisk omsorg

Schema för barn som är inskrivna i fristående förskola eller pedagogisk omsorg lämnas direkt till verksamheten.

Om du vill ta del av den avgiftsreduceringen för vistelsetid för barn som går som maximalt 15 timmar per vecka måste du också registrera schema hos kommunen enligt nedanstående rutin.

Registrera schema för att ta del av avgiftsreducering för vistelsetid upp till maximalt 15 timmar

Om ditt barn går som mest 15 timmar i veckan i kommunal eller fristående verksamhet och du vill ta del av den nedsättning av avgift som ges på vistelsetiden behöver du också anmäla schemat i kommunens e-tjänst.

 1. Logga in med e-legitimation i e-tjänsten
  Gå till e-tjänster för förskola
 2. Markera det barn som schemaändringen gäller
 3. Klicka på ”Registrera schema”
 4. 4. a) Välj "från ett tomt schema" om du vill skapa ett helt nytt schema
  b) Välj "genom att utgå från tidigare registrerat schema" om du vill ändra ett befintligt schema
 5. Fyll i när schemat ska börja gälla. Vid förändring av schemat tas den nya avgiften ut från den dagen schemat börjar gälla. Schemat måste gälla i minst två månader.
 6. Ange antal veckor som schemat ska gälla med siffror
  Jobbar du till exempel på femveckorsschema anger du siffran 5.
 7. Fyll i dina tider ditt barn ska gå i förskolan
 8. Skicka in ditt nya schema

Uppdaterad 29 december 2021

Var informationen till din hjälp?