Schema, ange och ändra

Fristående verksamhet

Schema för barn som går mer än 15 timmar per vecka och som är inskrivna i fristående förskola eller pedagogisk omsorg lämnas direkt till verksamheten. Har du barn i fristående verksamhet som går som mest 15 timmar per vecka och vill ta del av avgiftsreduceringen för vistelsetid upp till 15 timmar lämnar du också schema till kommunen enligt rutinen för barn inskrivna i kommunal förskola nedan.

Kommunal förskola

Schema för barn som går i kommunal förskola lämnas enligt följande rutin:

 1. Logga in med e-legitimation i e-tjänsten
  Gå till e-tjänster för förskola
 2. Markera det barn som schemaändringen gäller  
 3. Klicka på ”Registrera schema”
 4. a) Välj "från ett tomt schema" om du vill skapa ett helt nytt schema
  b) Välj  "genom att utgå från tidigare registrerat schema" om du vill ändra ett befintligt schema
 5. Fyll i när schemat ska börja gälla  
  Vid förändring av schemat tas den nya avgiften ut från den dagen schemat börjar gälla. Schemat måste gälla i minst två månader.  
 6. Ange antal veckor som schemat ska gälla med siffror
  Jobbar du till exempel på femveckorsschema anger du siffran 5.
 7. Fyll i dina tider ditt barn ska gå i förskolan
 8. Skicka in ditt nya schema

Uppdaterad 1 mars 2021

Var informationen till din hjälp?