Schema, ange och ändra

Rapportera vilka tider ditt barn kommer att vara på förskolan.

 1. Logga in med e-legitimation i e-tjänsten
  Gå till e-tjänster för förskola
 2. Markera det barn som schemaändringen gäller  
 3. Klicka på ”Registrera schema”
 4. a) Välj "från ett tomt schema" om du vill skapa ett helt nytt schema
  b) Välj  "genom att utgå från tidigare registrerat schema" om du vill ändra ett befintligt schema
 5. Fyll i när schemat ska börja gälla  
  Vid förändring av schemat tas den nya avgiften ut från den dagen schemat börjar gälla. Schemat måste gälla i minst två månader.  
 6. Ange antal veckor som schemat ska gälla med siffror
  Jobbar du till exempel på femveckorsschema anger du siffran 5.
 7. Fyll i dina tider ditt barn ska gå i förskolan
 8. Skicka in ditt nya schema

Uppdaterad 25 september 2019

Var informationen till din hjälp?