Avgifter och inkomstuppgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Meddela oss om din inkomst och/eller familjeförhållande ändras

Om du får ändrad inkomst och/eller familjeförhållande ska du meddela förändringen i vår e-tjänst, eftersom din inkomst och familjesituation påverkar vilken avgift du betalar. Det gäller också för dig som precis har fått en plats eller har barn på en fristående förskola eller ett familjedaghem.

Gå till e-tjänsten för att lämna inkomstuppgift

Har du inte möjlighet att använda vår e-tjänst kan du fylla i och skicka in en blankett med dina inkomstuppgifter.

Blankett för att lämna inkomstuppgift

Ändrad avgift gäller från och med månadsskiftet efter det att inkomsten eller familjeförhållandet ändrats. En retroaktiv ändring som innebär sänkning av avgiften görs dock högst två månader bakåt i tiden, efter det att anmälan inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen eller skolan.

Betalar du rätt avgift för platsen i förskolan eller pedagogisk omsorg?

Från och med den 1 januari 2014 jämför vi hushållens deklarerade inkomster med den avgift som du får eller har fått betala för en plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Avgiften baseras på den totala inkomsten du och ditt hushåll har per månad. 

Läs mer om inkomstkontroller

Vad betalar du för en plats i förskolan -och vad är maxtaxa?

Du betalar förskoleavgift från den dag barnet börjar i förskolan, 12 månader om året. Hur mycket du ska betala beror på hur stor inkomst du och ditt hushåll har. Du betalar den högsta avgiften (maxtaxa) om du och ditt hushåll tjänar 46 080 kronor i månaden eller mer före skatt.

Du får rabatt om du har flera barn i förskolan

Du får syskonrabatt om du har fler än ett barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem, som är folkbokförda på samma adress. Du betalar den högsta avgiften för det yngsta barnet och en minskad avgift för de andra barnen. För ett fjärde barn betalar du ingen avgift.

Vad händer om du inte betalar i tid?

Om du inte betalar avgiften i tid får du en betalningspåminnelse med en påminnelseavgift. Om du inte betalar påminnelsen kommer du att få ett inkassokrav. Om du har två obetalda avgifter kan vi säga upp barnets plats.

Så här räknar du ut din avgift

Du kan få hjälp att räkna ut din avgift i vår e-tjänst.

Gå till e-tjänsten för att räkna ut din avgift

Vanliga frågor och svar om förskola och pedagogisk omsorg

Dessa avgifter gäller för förskola och familjedaghem

Beloppen gäller per månad.

För 1 – 2-åringar

Förskolebarn 1

Timmar per vecka Procent av inkomst Högsta avgift per månad
0-15 tim 1,44 % 664 kronor
15,01-25 tim 2,88 % 1327 kronor

25,01 tim eller fler

3 % 1382 kronor

Förskolebarn 2

Timmar per vecka

Procent av inkomst

Högsta avgift per månad
0-15 tim 0,96 % 442 kronor
15,01-25 tim 1,92 %  885 kronor
25,01 tim eller fler 2 % 922 kronor

Förskolebarn 3

Timmar per vecka Procent av inkomst Högsta avgift per månad
0-15 tim 0,48 % 221 kronor
15,01-25 tim 0,96 % 442 kronor

25,01 tim eller fler

1 % 461 kronor

Förskolebarn 4

Ingen avgift

För 3 – 5-åringar

Dessa avgifter gäller från och med 1 september det år barnet fyllt 3 år.

Förskolebarn 1

Timmar per vecka Procent av inkomst Högsta avgift per månad
0-15 tim 1,15 % 530 kronor
15,01-25 tim 2,30 % 1060 kronor

25,01 tim eller fler

2,40 % 1106 kronor

Förskolebarn 2

Timmar per vecka Procent av inkomst Högsta avgift per månad
0-15 tim 0,77 % 355 kronor
15,01-25 tim 1,54 % 710 kronor

25,01 tim eller fler

1,60 % 737 kronor

Förskolebarn 3

Timmar per vecka Procent av inkomst Högsta avgift per månad
0-15 tim 0,38 % 175 kronor
15,01-25 tim 0,77 % 355 kronor

25,01 tim eller fler

0,80 % 369 kronor

Förskolebarn 4

Ingen avgift

Den allmänna förskolan är avgiftsfri

Ditt barn har rätt till avgiftsfri förskola, så kallad allmän förskola, från september månad det år barnet fyller tre år. Det innebär att barnet får vara på förskolan 525 timmar per år, 15 timmar i veckan. Närvarotiderna följer förskolans läsår vilket betyder att ditt barn är ledigt på loven.

Läsåret för allmän förskola hittar du här

Du betalar ingen avgift för allmän förskola. Går barnet mer än 525 timmar per år i förskolan, betalar du för platsen enligt uppgifterna längre upp på sidan. 

Blankett för ansökan om allmän förskola

Uppdaterad 3 juli 2019

Var informationen till din hjälp?