Avgifter och inkomstuppgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Du måste själv lämna dina aktuella inkomstuppgifter till oss för att vi ska kunna räkna ut rätt barnomsorgsavgift.

Meddela ändrad inkomst eller familjeförhållande till oss

Om du får ändrad inkomst eller familjeförhållande ska du meddela förändringen i vår e-tjänst, eftersom din inkomst och familjesituation påverkar vilken avgift du betalar. Det gäller också för dig som precis har fått en plats eller har barn på en fristående förskola eller ett familjedaghem.

Gå till e-tjänster för förskola

Blankett för att lämna inkomstuppgift

Ändrad avgift gäller från och med månadsskiftet efter det att inkomsten eller familjeförhållandet ändrats. En retroaktiv ändring som innebär sänkning av avgiften görs dock högst två månader bakåt i tiden, efter det att anmälan inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen eller skolan.

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg  

Du betalar förskoleavgift från den dag barnet börjar i förskolan, tolv månader om året. Hur mycket du ska betala beror på hur stor inkomst du och ditt hushåll har. Du betalar den högsta avgiften (maxtaxa) om du och ditt hushåll tjänar 50 340 kronor i månaden eller mer före skatt.

Kom ihåg att meddelas oss om din inkomst ändras, så att avgiften blir rätt.

Avgifter för förskola och fritids

Årlig inkomstkontroll

Ingen ska betala för mycket eller för lite för en barnomsorgsplats i Huddinge kommun. Med en årlig inkomstkontroll kan vi justera avgiften i efterhand. 

Inkomstkontroll i förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet

Uppdaterad 14 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?