Inkomstjämförelser i förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet

Ingen ska betala för mycket eller för lite för en barnomsorgsplats i Huddinge kommun. Därför gör vi varje år en inkomstjämförelse.

Avgiften för en plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Huddinge kommun baseras på den inkomst som du meddelar kommunen.

En gång om året kontrollerar vi om den inkomst du har rapporterat in till oss stämmer. Detta görs genom en jämförelse med din deklarerade inkomst hos Skatteverket.

De hushåll som har betalat för låg avgift för barnomsorgen under ett år måste betala in det som fattas medan de hushåll som betalat för hög avgift får pengar tillbaka.

Vilket år jämförs?

Vi jämför inkomstuppgifter två år tillbaka i tiden. År 2019 jämför vi inkomster för 2017. Det beror på att det tar två år innan de slutgiltiga inkomstuppgifterna är klara hos Skatteverket. 

Nästa kontroll görs i augusti 2019

Jämförelsen av deklarerade och uppgivna inkomster för 2017 sker i augusti 2019. De som betalat för lite får då en faktura hemskickad medan de som betalat för mycket får pengar tillbaka.

Frågor och svar 

Uppdaterad 26 mars 2019

Var informationen till din hjälp?