Inkomstkontroll i förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet

Ingen ska betala för mycket eller för lite för en barnomsorgsplats i Huddinge kommun. Därför gör vi varje år en inkomstkontroll.

Ett barn i förskoleålder tittar genom ett förstoringsglas.

Avgiften för en plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Huddinge kommun baseras på den inkomst som du meddelar kommunen. Du måste själv rapportera in till kommunen hur mycket ditt hushåll tjänar. Om du inte rapporterar in rätt inkomst kommer din avgift att bli fel.

Kontrollen görs varje år, två år tillbaka i tiden

Jämförelsen av alla deklarerade och uppgivna inkomster sker i augusti-september varje år. Då jämför vi de deklarerade årsinkomsterna med den inkomst som ni har meddelat kommunen två år tillbaka i tiden. Vi delar hushållets totala deklarerade årsinkomst med 12, och får då fram en genomsnittlig månadsinkomst. 

Månadsinkomsten jämförs sedan med den inkomstuppgift som ni har lämnat och som är registrerad hos Huddinge kommun. Om beloppen inte är lika betyder det att avgiften har varit för hög eller för låg.

Avgifter för förskola och fritids

Exempel: År 2021 jämför vi din inrapporterade inkomst för 2019 med din deklarerade inkomst för 2019, år 2022 jämförs inkomsten med 2020-års deklaration och så vidare.

Uppdaterad 19 januari 2022

Var informationen till din hjälp?