Inkomstkontroll i förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet

Ingen ska betala för mycket eller för lite för en barnomsorgsplats i Huddinge kommun. Därför gör vi varje år en inkomstkontroll.

majabrand_yrken2018_forskollarare_04.jpg

Just nu pågår årets inkomstkontroll

Just nu kontrollerar vi om den avgift du betalde för barnomsorgen år 2017 blev rätt. 

Du som antingen betalade för mycket eller för lite kommer att få en faktura hemskickad i augusti-september 2019. Tillsammans med fakturan får du ett brev.

Brev som bifogas fakturan som rör årets inkomstkontroll i Huddinge kommun

اقرأ الرسالة المتعلقة بتدقيق الدخل باللغة العربية

Read the letter concerning the checking of income in English

Lue kirje tulojen tarkistuksesta suomeksi

Lea la carta sobre control de los ingresos en español

Har du frågor om inkomstkontrollen?

Mejla till inkomstkontroll@huddinge.se eller kontakta Huddinge servicecenter på telefon 08-535 300 00. Många hör av sig med frågor om inkomstkontrollen. Därför kan det ta upp till två veckor innan du får svar via mejl.

Vad är en inkomstkontroll?

Avgiften för en plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Huddinge kommun baseras på den inkomst som du meddelar kommunen.

Ett hushåll består av de vuxna som bor tillsammans. Du måste själv rapportera in till kommunen hur mycket ditt hushåll tjänar. Om du inte rapporterar in rätt inkomst kommer din avgift att bli fel.

En gång om året kontrollerar vi om den inkomst som du lämnat in till oss stämmer med den inkomst du deklarerat till Skatteverket.

De hushåll som har betalat för låg avgift måste betala in det som fattas medan de hushåll som betalat för hög avgift får pengar tillbaka. 

Vilket år kontrolleras?

Vi kontrollerar de inkomstuppgifter som var inrapporterade till oss två år tillbaka i tiden. Det beror på att det tar två år innan de Skatteverket har räknat ut hur mycket alla tjänat. 

Exempel: År 2019 jämför vi din inrapporterade inkomst 2017 med din deklarerade inkomst för 2017.

De här avgiftsnivåerna gällde 2017.

När görs kontrollerna?

Jämförelsen av deklarerade och uppgivna inkomster sker i augusti. Under hösten, vanligen i augusti-september, skickar vi ut fakturorna till de vårdnadshavare som betalat för låg avgift. Senast i december brukar vi återbetala pengarna till de som betalat för hög avgift. Obs! Har du sedan tidigare skulder till kommunen dras de av från summan du skulle ha fått tillbaka.

Pengarna tillbaka på ditt bankkonto

Om du ska få pengar tillbaka och vill få dem till ditt bankonto, i stället för via ett utbetalningskort, använd e-tjänsten Registrera konto för att få pengar tillgodo

Så här meddelar du vilken inkomst du har

Så här rapporterar du in din inkomst när du har barn i förskola eller pedagogisk omsorg.

Så här rapporterar du in din inkomst när du har barn om går på fritidshem.

Frågor och svar 

Uppdaterad 11 september 2019

Var informationen till din hjälp?