Inkomstkontroll i förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet

Ingen ska betala för mycket eller för lite för en barnomsorgsplats i Huddinge kommun. Därför gör vi varje år en inkomstkontroll.

Avgiften för en plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Huddinge kommun baseras på den inkomst som du meddelar kommunen.

En gång om året kontrollerar vi om den inkomstuppgift som du rapporterat in till oss stämmer med din deklarerade inkomst hos Skatteverket.

De hushåll som har betalat för låg avgift måste betala in det som fattas medan de hushåll som betalat för hög avgift får pengar tillbaka.

Vilket år kontrolleras?

Vi kontrollerar de inkomstuppgifter som var inrapporterade till oss två år tillbaka i tiden. Det beror på att det tar två år innan de slutgiltiga inkomstuppgifterna är klara hos Skatteverket. 

Exempel: År 2019 jämför vi din inrapporterade inkomst 2017 med din deklarerade inkomst för 2017. 

När görs kontrollerna?

Jämförelsen av deklarerade och uppgivna inkomster sker i augusti. Under hösten, vanligen i september-oktober, skickar vi ut fakturorna till de vårdnadshavare som betalat för låg avgift. Senast i december brukar vi återbetala pengarna till de som betalat för hög avgift. 

Frågor och svar 

Uppdaterad 14 maj 2019

Var informationen till din hjälp?