Inkomstkontroll i förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet

Ingen ska betala för mycket eller för lite för en barnomsorgsplats i Huddinge kommun. Därför gör vi varje år en inkomstkontroll.

Avgiften för en plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Huddinge kommun baseras på den inkomst som du meddelar kommunen.

Ett hushåll består av de vuxna som bor tillsammans. Du måste själv rapportera in till kommunen hur mycket ditt hushåll tjänar. Om du inte rapporterar in rätt inkomst kommer din avgift att bli fel.

En gång om året kontrollerar vi om den inkomst som du lämnat in till oss stämmer med den inkomst du deklarerat till Skatteverket.

De hushåll som har betalat för låg avgift måste betala in det som fattas medan de hushåll som betalat för hög avgift får pengar tillbaka. Obs! Har du sedan tidigare skulder till kommunen dras de av från summan du skulle ha fått tillbaka.

Vilket år kontrolleras?

Vi kontrollerar de inkomstuppgifter som var inrapporterade till oss två år tillbaka i tiden. Det beror på att det tar två år innan de Skatteverket har räknat ut hur mycket alla tjänat. 

Exempel: År 2019 jämför vi din inrapporterade inkomst 2017 med din deklarerade inkomst för 2017.

De här avgiftsnivåerna gällde 2017.

När görs kontrollerna?

Jämförelsen av deklarerade och uppgivna inkomster sker i augusti. Under hösten, vanligen i september-oktober, skickar vi ut fakturorna till de vårdnadshavare som betalat för låg avgift. Senast i december brukar vi återbetala pengarna till de som betalat för hög avgift. Obs! Har du sedan tidigare skulder till kommunen dras de av från summan du skulle ha fått tillbaka.

Frågor och svar 

Uppdaterad 5 juli 2019

Var informationen till din hjälp?