Inkomstkontroll i förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet

Ingen ska betala för mycket eller för lite för en barnomsorgsplats i Huddinge kommun. Därför gör vi varje år en inkomstkontroll.

majabrand_yrken2018_forskollarare_04.jpg

Vad är en inkomstkontroll?

Avgiften för en plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Huddinge kommun baseras på den inkomst som du meddelar kommunen.

Ett hushåll består av de vuxna som bor tillsammans. Du måste själv rapportera in till kommunen hur mycket ditt hushåll tjänar. Om du inte rapporterar in rätt inkomst kommer din avgift att bli fel.

En gång om året kontrollerar vi om den inkomst som du lämnat in till oss stämmer med den inkomst du deklarerat till Skatteverket.

De hushåll som har betalat för låg avgift måste betala in det som fattas medan de hushåll som betalat för hög avgift får pengar tillbaka. 

Vilket år kontrolleras?

Vi kontrollerar de inkomstuppgifter som var inrapporterade till oss två år tillbaka i tiden. Det beror på att det tar två år innan de Skatteverket har räknat ut hur mycket alla tjänat. 

Exempel: År 2020 jämför vi din inrapporterade inkomst 2018 med din deklarerade inkomst för 2018.

De här avgiftsnivåerna gällde 2018.

När görs kontrollerna?

Jämförelsen av alla deklarerade och uppgivna inkomster sker i augusti-september varje år. När vi fått resultatet skickar vi ut fakturor till de vårdnadshavare som betalade för lite. Senast i december brukar vi återbetala pengarna till de som betalade för mycket. Observera att eventuella skulder till kommunen dras av från den summa du ska få tillbaka. 

Skillnader mindre än 500 kronor

Om skillnaden är mindre än 500 kronor för hela året behöver ni inte betala något. Ni får inte heller tillbaka pengar om beloppet är mindre än 500 kronor.

Så här meddelar du vilken inkomst du har

Så här rapporterar du in din inkomst när du har barn i förskola eller pedagogisk omsorg.

Så här rapporterar du in din inkomst när du har barn om går på fritidshem.

Frågor och svar 

Uppdaterad 20 juli 2020

Var informationen till din hjälp?