Inkomstjämförelser i förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet

Det är viktigt att alla betalar rätt avgift för sin plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Ingen ska betala för mycket eller för lite.

Avgiften baseras på den inkomst som ni meddelar kommunen. Därför jämför vi varje år alla deklarerade inkomster i ditt hushåll med den inkomst ni har meddelat kommunen. Då kan vi se om ni har betalat rätt avgift.  

De hushåll som har betalat för hög avgift under ett år kommer att få pengar tillbaka och de hushåll som betalat för låg avgift kommer att få betala tillbaka de pengar som saknas.  

Om skillnaden är mindre än 400 kronor för hela året behöver ni inte betala något. Ni får inte heller tillbaka pengar om beloppet är mindre än 400 kronor.

Vilket år jämförs?

Vi jämför inkomstuppgifter två år tillbaka i tiden. År 2017 jämförde vi inkomster för 2015 och år 2018 jämför vi inkomster för 2016. Det beror på att det tar två år innan de slutgiltiga inkomstuppgifterna är klara hos Skatteverket. 

Nästa jämförelse sker i augusti 2018

Inkomstjämförelsen för inkomster 2016 sker i augusti 2018 och då kommer de som berörs få en faktura hemskickad med post.

Avgiftsnivåer i maxtaxan 2016 

Förskola    
     Avgiftstak* Dock högst 
Barn 1 3 %  1313 kr
Barn 2 2 %  875 kr
Barn 3 1 %  438 kr
     
Fritidshem    
  Avgiftstak*   Dock högst
 Barn 1 2 %  875 kr
 Barn 2 1 %  438 kr
 Barn 3 1 %   438 kr

*Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 43 760 kr.  

Om ni har betalat för mycket 

Om det visar sig att ditt hushåll har betalat för mycket i avgift kommer ni att få tillbaka skillnaden. Vi skickar ut en kreditfakturadär det står hur mycket pengar ni ska få tillbaka. På en kreditfaktura står ett minustecken framför beloppet som ska betalas tillbaka.

Om ni har betalat för lite

Om ditt hushåll betalat för lite i avgift kommer ni att få en faktura där det står hur mycket ni ska betala. 

Bestrida fakturan

Om du tycker att kommunens beslut är fel kan du bestrida fakturan. Då ska du mejla oss skriftliga uppgifter som visar varför fakturan är felaktig. Skicka uppgifterna till inkomst@huddinge.se eller via post till:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Inkomstjämförelse 
141 85 Huddinge

Frågor och svar 

Uppdaterad 16 april 2018

Var informationen till din hjälp?