Förskolan Sländan

Om oss

Förskolan Sländan är en kommunal förskola som ingår i Snättringe förskoleområde och ligger i Snättringe. Snättringe är en naturnära villaförort i Huddinge kommun. Närheten till både centrum, skog och sjö gör att barnen på olika sätt får möjlighet att utforska sitt närområde under sin vistelse på förskolan. Förskolans gård har en stor kapacitet till olika erbjudanden av lek och alla barn har tillgång till alla gårdar.

Inom Snättringes förskoleområde strävar vi efter att utgå från barnens vardag och erfarenheter och att alla barn ska erbjudas en mångfald av möjligheter till undersökande under hela dagen. I vår enhet ska alla individers lika värde återspeglas i våra handlingar och i vårt förhållningssätt.

Sländan är en specialförskola för barn med flerfunktionsnedsättningar - en kombination av funktionsnedsättningar som till exempel nedsatt rörelseförmåga, utvecklingsstörning, epilepsi och hörsel- eller synnedsättning.

Miljön är utformad så att den blir utvecklande och så tillgänglig som möjligt för barn som behöver stöd av vuxen för att utforska sin omgivning.

Vår vision är en förskola med helhetssyn på barnet. En förskola där lek, kommunikation, gruppgemenskap och socialt samspel främjar barnets hela utveckling.

Förskolan har plats för sex-sju barn, i åldrarna ett till sex år. Förskolan tar emot barn från hela kommunen och i mån av plats kan även barn från andra kommuner tas emot.

På förskolan arbetar sex-sju pedagoger. Utbildade förskollärare och barnskötare med lång erfarenhet av och kunskap om  barn med funktionsnedsättningar. Vi har ett nära samarbete med barnens habiliteringscenter och till Sländan kommer regelbundet sjukgymnaster, logopeder och arbetsterapeuter för att träffa barnen och oss. Vid dessa tillfällen utformar vi tillsammans de åtgärder som barnen behöver för sin hälsa och utveckling.

Maten tillagas på närliggande förskola och barnen får den mat/specialkost de behöver utifrån sina behov. Förskolan är KRAV-certifierad.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30-18.00.

På sommaren stänger Sländan fyra veckor. Utöver det har vi stängt för fyra studiedagar, två per termin då vi planerar och utvärderar vår verksamhet. Du får i god tid information om vilka dagar som gäller på Sländan.

Dokument


Så här arbetar vi

Till grund för verksamheten ligger Läroplan för förskolan (Lpfö 98) och Huddinges måldokument för förskolan.

Verksamheten och miljön är utformad utifrån barnens olika behov med fokus på lek och social samvaro. Lek och lärande sker individuellt och i samspel med andra barn. Verksamheten har fasta rutiner för att ge barnen en ökad trygghet och möjlighet att förstå sin vardag.

På Sländan arbetar vi med att utveckla barnens möjligheter till kommunikation. Vi arbetar nära barnen för att få en bra relation och kunna tolka deras signaler. Vi anpassar kommunikationssätten utifrån varje barns behov, vi använder till exempel tecken som stöd, symboler, bilder eller lärplatta.

Miljön på Sländan strävar efter att vara stimulerande och så utvecklande som möjligt. Vi planerar och bygger miljöer som stimulerar till självständighet hos alla barn. Det finns till exempel en "akkaplatta", så att barnen med hjälp av touchkontroll kan förflytta sig själva.

Förskolan har ett sinnesrum som vi kallar för "Vita rummet". Här finns bland annat en vattensäng och musikfåtölj. Syftet med aktiviteterna i rummet är att förstärka sinnesupplevelser, uppmuntra till rörelse och ge möjlighet till avslappning. Det kan användas enskilt eller av flera barn samtidigt för att öka gruppkänslan.


Föräldrasamverkan

Vi vill att föräldrar ska känna sig trygga med att lämna sina barn på vår förskola. När ditt barn får plats på Sländan inbjuder vi till ett introduktionssamtal där du som förälder berättar om ditt barn och vi presenterar vår verksamhet.

Under inskolningen som är en till två veckor är du som förälder närvarande för att du ska kunna ta del av verksamheten och vi ska lära känna ditt barn. Några veckor efter inskolning har vi ett uppföljande samtal om hur den första tiden på Sländan har upplevts.

Vi vill att du som förälder ska ha ett förtroende för verksamheten och känna dig trygg med att lämna ditt barn till Sländan. Vi är öppna för behov av olika former av samtal under terminen till exempel utvecklingssamtal eller samtal tillsammans med habiliteringen.

Vi vill ge föräldrar god insyn och möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Varje barn har en kontaktbok som vi skriver och sätter in bilder i om barnets dag. Vi synliggör vår verksamhet genom dokumentation på förskolan i form av bilder och text, informationsbrev och föräldrasammankomster som dropinkaffe eller grillkväll.


Uppdaterad 19 juni 2017

Var informationen till din hjälp?