Förskolan Bamsebo

Om oss

Förskolan Bamsebo är en fristående förskola som drivs av Helianthus och ligger i Stuvsta-Snättringe.

Bamsebo och Luna ligger inte långt från Huddinge centrum och här möts du av fina lokaler som inbjuder till både lek och lärande. Luna är belägen i samma huskropp som vår förskola Bamsebo och använder samma gård och lekpark.

I närheten av förskolorna finns dessutom såväl skog och sjö som en stor park med lekutrustning. Därtill besöker vi ofta skogen, Lingonparken och Rådsparken och med jämna mellanrum även Skeppsmyreparken.

Vi har närhet till såväl kultur som natur vilket besöks ofta. Dessa områden kompletteras med hjälp av vår Hoja cykel där barnen får möjlighet att komma iväg på lite längre upplevelser och utforskande i närområdet. Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 6.30–18.00.

Som en av Helianthus förskolor arbetar vi för att alla barn ska få möjlighet till ett unikt lärande och omsorg och för en bra start på sin livslånga resa där alla ska Kunna, Vilja och Våga möta sin framtid.

Vi drivs av viljan att utmana barnens upplevelser och intressen genom att expandera deras pedagogiska rum och erbjuder barnen en variationsrik miljö som är kopplad till deras verklighet, även utanför förskolans närområde. Detta åstadkommer vi bland annat genom våra förskolebussar, specialbyggda cyklar och vårt "Ut och Njut"-perspektiv.

Vi vet att förskolan spelar en stor roll i våra barns första levnadsår och vår målsättning är att ge dem verktygen för att vilja ta sig an framtiden, vad den än bär på.

Som en av flera Helianthus-förskolor i Huddinge kan vi även erbjuda förskoleplatser under sommar- och julperioderna, detta genom att förskolorna då går samman.

Förskolorna erbjuder god och näringsrikmat tillagad av Helianthus förskola Lupus i Nacka, och vi använder oss av högkvalitativa råvaror.

Välkommen till Helianthus förskolor – det självklara valet för ett unikt lärande och starten på en livslång resa där alla ska Kunna, Vilja och Våga möta sin framtid.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider efter barnens vistelsetid inom 


Så här arbetar vi

Vi arbetar utifrån Helianthus ledord Kunna, Vilja & Våga och vår vision är att alla barn ska få möjlighet till ett unikt lärande och få en så bra start som möjligt på sin livslånga resa där alla ska kunna, vilja och våga möta sin framtid. Vi drivs av viljan att utmana barnens upplevelser och intressen genom att expandera deras pedagogiska rum och erbjuder barnen en variationsrik miljö som är kopplat till deras verklighet, även utanför förskolans närområde.

Ända sedan Helianthus grundades för över tretton år sedan har målsättningen varit densamma – att skapa en förskola byggd på de behov barnen har idag samt på de behov de kommer att ha i framtiden. Som en av Helianthus förskolor arbetar vi för att alla barn ska få möjlighet till ett unikt lärande och omsorg och för en bra start på sin livslånga resa där alla ska Kunna, Vilja och Våga möta sin framtid.

Vår utgångspunkt är att barnen som går i dagens förskola är nästa generations vuxna och vi erbjuder därför en förskola som förhåller sig till just detta. Vad det innebär är att vi ger barnen allt vad de behöver här och nu samtidigt som vi förser dem med de egenskaper och förmågor som de kan tänkas behöva inför framtiden.

Med kontinuerliga utflykter får våra barn bland annat spendera mycket tid i naturen och då känna på träden snarare än att passivt titta på dem i böcker. Som namnet insinuerar handlar Ut & njut inte om att till varje pris vara utomhus, utan om att vara ute när vädret så tillåter. När vädret inte välkomnar utomhusvistelser beger vi oss istället till ett bibliotek, ett muséum eller något annat lärorikt och roligt ställe.

För att säkerställa en hög kvalitet har vi ett omfattande och aktivt kvalitetsarbete som vid flera tillfällen vunnit erkännande. Vi följer förskolans läroplan och dess måluppfyllelse genom att ordna många mötesplatser där barnen kan samlas kring olika material som går att undersöka, experimentera, förändra, kombinera, fundera och samtala kring.

Vi arbetar språkmedvetet genom att samtala med barnen och sätter ord på vad vi gör i alla rutinsituationer. Vi hjälper barnen att kommunicera genom olika metoder som TAKK och bildschema för att stärka deras språk. Vi använder Unikum för att blogga så att du som vårdnadshavare kan ta del av barnens vardag på förskolan, men också viktig information från förskolechef och pedagoger. Måluppfyllnad dokumenteras tydligt och individuellt för varje barn i deras egen lärlogg så att både medarbetare och föräldrar kan följa utvecklingen.

För att ytterligare säkerställa kvalitén i verksamheten lägger vi stor vikt vid de synpunkter som både barn och föräldrar för fram och vi ser gärna att föräldrar kommer med feedback.


Föräldrasamverkan

Enligt läroplanen ska förskolan komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen och vi tror att det är viktigt att ha flera former av föräldrasamverkan. Vi tillämpar därför flexibel inskolning samt bjuder in till både föräldraråd och utvecklingssamtal. Utöver detta har vi föräldramöte och drop-in-möten samtidigt som man som förälder förstås alltid är välkommen att vid lämning och hämtning stanna en stund och möta sitt barn i förskolans värld.

Inskolning

För att både barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt tillämpar vi en flexibel inskolning där inskolningen genomförs under fem dagar. Flexibel inskolning innebär att du som förälder är med på avdelningen tillsammans med ditt barn under tre hela dagar och aktivt deltar i verksamheten. Detta ger dig värdefull inblick i verksamheten och du lär känna pedagogerna och barnen på avdelningen samt får kunskap om vad ditt barn upplever en dag på förskolan. Ditt barn behöver då inte oroa sig över att bli lämnat och kommer att kunna vänja sig vid förskolans rutiner och miljö i lugn och ro.

Föräldraråd

På ett föräldramöte utses det antal föräldrarepresentanter som behövs och alla får därefter telefonnummer och/eller e-post till representanterna för att kunna ta kontakt. Från förskolan medverkar verksamhetschefen och en pedagog.

Syftet med rådet är att:

  • Stärka samverkan mellan förskola och hemmen
  • Ge möjlighet för föräldrarna att få insyn i verksamheten
  • Stärka föräldrainflytandet

Utvecklingssamtal

Vi genomför utvecklingssamtal där ansvarig pedagog tillsammans med föräldrarna och eventuellt även barn går igenom barnets lärlogg på Unikum utifrån läroplanen Barns inflytande, Normer& Värden och Utveckling & lärande.


Uppdaterad 19 mars 2019

Var informationen till din hjälp?