Förskolan Barnens Glädje

Om oss

Förskolan Barnens Glädje är ett fristående föräldrakooperativ i Vårby.

Barnens Glädje är ett familjärt föräldrakooperativ med upp till 22 barn.  Vi prioriterar stor personaltäthet på vår förskola eftersom barn behöver vuxna. Personalen består av erfarna, trygga och stabila pedagoger.

På Barnens Glädje genomsyras verksamheten av EQ – emotionell intelligens, både som förhållningssätt mellan individer och övningar kring känslor och problemlösning.

Maten är vällagad från grunden av egen kokerska, råvarorna är i stor utsträckning ekologisk.

Vi är ute minst en gång om dagen, gör utflykter i närområdet samt åker och badar eller åker skridskor beroende på årstid. Förskolan ligger vid en skyddad lekplats på en innergård, nära Huddinge centrum och Huddinge pendeltåg.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Studie-/planeringsdagar har vi 4 dagar per år och då är förskolan stängd. 


Så här arbetar vi

Personalen på Barnens Glädje är utbildade pedagoger samt även utbildade inom EQ. EQ handlar om förmågan att ha kontakt med sina känslor samt kunna hantera sina känslor. Enligt oss är EQ en slags intelligens som är sund att utveckla vid sidan om andra slags intelligenser. 

Förskolan arbetar enligt läroplanen Lpfö 98, reviderad 2010. Personalen arbetar med ett urval från flera pedagogiska modeller med fokus på kvalitetssäkring, självständighetsträning samt att se till varje barn. Personalen på Barnens Glädje har en god förmåga att föra in lärande processer på ett kreativt, stimulerande samt roligt sätt. För oss som personal är det en viktig värdering att få barnen att vara delaktiga och påverka verksamheten. 


Föräldrasamverkan

Förskolan Barnens Glädje är ett föräldrakooperativ, vilket innebär att det är vi föräldrar som driver och sköter en del av det praktiska arbetet i förskolan istället för kommunen eller vinstdrivande företag. Genom det kan vi satsa på det som vi tycker är viktigt, ge personalen tid för barnen. 

Genom föräldrarnas delaktighet och bidrag till förskolan får du som förälder en unik insyn i verksamheten, en bra förståelse för det pedagogiska arbetet samt möjlighet att påverka.


Kontakta oss

Ledning

Förskolechef

Åsa Lindgren

Telefon: 0707-170991 (förskolans telefonnummer)

E-post: info@barnensgladje.se

Ordförande

Ordförande

Lisa Ahrnberg

Besöksadress


Uppdaterad 18 januari 2018

Var informationen till din hjälp?