Förskolan Bergakungen

Om oss

Bergakungen är en fristående förskola som drivs av Norlandia förskolor. Förskolan är belägen i ett lugnt lägenhetsområde i Utsälje. Vi gör ofta utflykter i närområdet till parker och grönområden.

Vi har cirka 40 förskoleplatser fördelade på två avdelningar.

Bergakungen har egen kokerska och vi lagar vår egen mat. Vi är KRAV-certifierade på 50%. 

På Bergakungen vill vi skapa förutsättningar för en så allsidig utveckling som möjligt hos varje barn, genom en tillåtande miljö, där barnens nyfikenhet, upptäckarglädje och kreativitet utvecklas. Vi vill att barnen skall bli trygga och självständiga. Vi vill ha roligt tillsammans, både barn och vuxna. Förskolan har en Fröbelinspirerad pedagogik, där vi betonar det skapande, naturen, språket och leken.

Vi är ute mycket. Oftast två gånger/dag. Vi följer årstidsväxlingarna i naturen och vi sår och skördar. Vi använder oss mycket av naturmaterial i leken och i den skapande verksamheten. Vi arbetar på ett utforskande sätt med barnen där de vuxna är medupptäckare. Vi arbetar i projekt med barnen. Vi har dagliga samlingar där vi kan få barnens inflytande i fokus. Vi kan då också ta tillvara barnens intressen och behov. I samlingen arbetar vi mycket med dialog, lekar, sånger, drama och sagor. 

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Personalen har cirka fyra studiedagar per år då förskolan är stängd. Om du som vårdnadshavare inte kan ordna omsorg under dessa dagar måste du meddela rektor eller biträdande minst 3 veckor innan.


Så här arbetar vi

Vi har ett utforskande arbetssätt där vi tillsammans med barnen formar verksamheten. Vi använder oss mycket av sånger, rörelselekar, sagor och dramatisering, det är ett dagligt inslag i vår verksamhet. Det ger barnen möjligheter att utveckla ett rikt språk. Vi ser barnens lek som en möjlighet att använda sin fantasi, utveckla sin samarbetsförmåga och sociala kompetens. Genom leken bearbetas olika upplevelser.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation i vår verksamhet.

Vårt pedagogiska koncept

Forskning visar att förskolor av hög kvalitet har en positiv effekt på barns livskvalitet även i vuxen ålder och detta tar vi på allvar. Barn som har empatiska förmågor och tro på sig själva möter världen med tillit och utforskande nyfikenhet. Genom vårt fokus på kvalitet skapar vi en förskola för framtiden.


Föräldrasamverkan

Bergakungen arbetar för att ha ett bra föräldrasamarbete. Vi har daglig kontakt med föräldrarna vid lämning och hämtning. Vi har föräldraråd som består av ca 4 föräldrar och 2 personal, som träffas regelbundet och diskuterar verksamheten. Vi bjuder bland annat in alla föräldrarna till att påsk- och julpyssla med oss, dansa kring midsommarstången, delta på vår höstfest och se vårt årliga luciatåg. Våra föräldrar är även välkomna att delta i verksamheten genom att vara med en dag på förskolan.  


Uppdaterad 19 mars 2019

Var informationen till din hjälp?