Förskolan Butaland

Om oss

Förskolan Butaland är en fristående förskola, belägen i en villa med en kreativ och härlig trädgårdstomt i hjärtat av Segeltorp. Vår gård inspirerar till lek och aktivitet och vi har nära till skog och natur.

Förskolans huvudman är Butaland AB och erbjuder kvalitativ barnomsorg till barn i åldrarna 1-5 år.  Vi jobbar med  åldersindelade grupper, som i sin tur delas in i mindre grupper. Vi erbjuder fräsch och platslagad mat i eget kök. Maten  ska tillagas till stor del på ekologiska varor .

Vi har precis som hela Huddinge kommun som mål att andelen ekologiska livsmedel ska vara 50% år 2020.

Vi har fokus på matematik och musik och en vänlig mötesplats för barn, föräldrar och pedagoger. Vårt arbete omfattar läroplanens målområden och vi erbjuder:

 • Hemlagad mat med bra råvaror
 • Sovvila utomhus
 • Planerade aktiviteter inne och ute
 • Barnyoga
 • Bad (från 3 år)
 • Mental aritmetik med abakus(4-5-år)
 • Museum och barnteater
 • Biblioteket
 • Parkleken etc.

Kreativitet, kulturkompetens och social kompetens att lära i samverkan med andra, är viktiga förmågor hos Butalands barn!

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Personalen  har fyra studiedagar  per år och då har verksamheten stängt. De föräldrar som inte har möjlighet att ordna omsorgen under dessa dagar ska senast tre veckor i förväg anmäla det till förskolechef så att en tillfällig plats kan ordnas.


Så här arbetar vi

Förskolan har två profiler: matematik  och musik

Vårt arbetssätt är att skapa den bästa pedagogiska förskoleverksamheten, där barn och föräldrar upplever att de är viktiga och sträva efter en trivsam vi-känsla på förskolan.

På förskolan  arbetar vi med skapande verksamhet men också med friluftsliv. Vi är noga med att barnen mår bra, vilket är beroende av regelbunden utevistelse. Dessutom gör vi kontinuerligt  olika slags utflykter till exempelvis museum, djurgård och lekparker. Vi  också ordnar hela utedagar vid bra väder. Detta innebär måltider och vila utomhus. Utemiljön ser vi som ett av förskolans pedagogiska rum.

Barns första steg är viktiga - barn som tidigt och på ett roligt sätt får möta matematik, klarar sig bättre i framtiden. Därför vill vi ge barnen en upplevelse av att matematik är roligt. Detta når vi  genom organiserad och fri lek, rutinsituationer, experiment och samlingar, arbete med abakus.

Vi  arbetar mycket med rytmik, sång och dans. Detta främjar barnens språk- och kommunikationsutveckling och deras motorik och balans. Musik och rörelse använder vi som verktyg för matematikinlärning. Matematiken som finns i sångerna,  förstärkas med rörelser och bidrar till ökad förståelse för matematiken.

Språkutveckling i förskolan  sker i det vardagliga lärandet. I alla möjliga situationer tränar vi  på det svenska språket i verksamheten genom att använda ett tydligt och nyanserat språk. Barn med annat modersmål än svenska  får stöd i sin språkutveckling. Vi  berättar om olika kulturer och på så vis stärker vi barnen i sin identitet.

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)  integreras i förskolans verksamhet och syftet är att IKT ska bli ett verktyg för barnens lärande.

Genom pedagogisk dokumentation och reflektion synliggör pedagoger  det egna arbetet och ökar medvetenheten om förskolans processer. På så sätt kan pedagogerna fånga i vilka situationer barn lär, utvecklas och mår bra.


Föräldrasamverkan

Vi vill vara din högra hand! Detta gör vi genom lättillgänglig information för föräldrarna via webb, bra bemötande av föräldrar, glad och flexibel personal och bra kost. All förskolans personal ska vara flexibel med tider som passar just er vardag.

Vi har daglig kontakt med föräldrarna vid lämning och hämtning. De dagliga pratstunderna mellan pedagoger och föräldrar är värdefull. Vårdnadshavare ska omgående informeras vid viktiga händelser. Vid inskolningen ska vårdnadshavare informeras om vilka styrdokument som gäller för verksamheten och vad dessa innebär.

Vi har olika forum för våra föräldrar:

 • föräldraråd, som träffas minst 1 gång/termin
 • föräldramöte -1 gång/termin
 • utvecklingsamtal- 1 gång/termin
 • olika fester och traditionsdagar

Vi strävar efter att överraska föräldrarna med en helt ny nivå av kundservice och positivt bemötande. Vi erbjuder  barnpassning på kvällar och helger samt lunch-och middagslådor att ta med.


Uppdaterad 8 januari 2019

Var informationen till din hjälp?