Hälsoförskolan Friskus

Om oss

Hälsoförskolan Friskus är en fristående förskola i Trångsund. 

Vi har 30 barn i åldrarna 1-5 år. Hela förskolans verksamhet är genomsyrad av ett hälsotänkande, detta gäller allt från mat, rörelse, skapande till vila och avkoppling.

Hälsoförskolan Friskus ligger vid Sjöängsbadet i Trångsund med spännande natur runt hörnet. Naturen inspirerar till skapande och fantasifull lek. Trygg, rolig, stimulerande och lärorik miljö för barnen.

Hos oss arbetar förskollärare, montessorilärare och barnskötare samt vår kokerska.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.


Så här arbetar vi

Verksamheten följer läroplanen Lpfö 98. Hela förskolans verksamhet är genomsyrad av ett hälsotänkande, detta gäller allt från mat, rörelse, skapande till vila och avkoppling.

Vi arbetar aktivt med rörelse, språk, matematik, skapande. Vi utnyttjar närmiljön för utflykter till såväl skog som parker och andra fina utemiljöer.

En röd tråd i vår verksamhet är att arbeta för att motverka stress under dagens alla aktiviteter. Det är viktigt för oss att skapa en lugn, trygg och harmonisk miljö. De små barnen sover ute på vår fantastiska balkong.

All mat lagas från grunden hos oss av vår egen kokerska. Vi vill med vårt arbetssätt grundlägga sunda livsstilsvanor hos barnen.


Föräldrasamverkan

Vi ser föräldrarna som vår viktigaste samarbetspartner. Hos oss finns ett föräldraråd som samarbetar med ledningen för förskolan.

Genom pedagogisk dokumentation vill vi göra föräldrarna delaktiga i vår verksamhet och i barnens läroprocesser.

För att mötas i olika sammanhang och i barnens vardagliga miljö har vi utvecklingssamtal, föräldramöten, temakvällar, vernissage, luciafirande och sommarfest.


Uppdaterad 20 mars 2019

Var informationen till din hjälp?