Förskolan Guldgruvan

Om oss

Guldgruvans förskola är ett föräldrakooperativ som är Ur och skur-certifierat.

Guldgruvans förskola är den lilla förskolan nära naturen där pedagogerna varje dag arbetar för att forma en verksamhet som skapar trygghet och som ger utmaningar för barnen i deras utveckling och lärande. Vi arbetar därför ofta i mindre grupper för att hinna se och utmana varje barn. Utevistelsen och naturen är en viktig del av vårat arbete då vi i februari 2014 blev certifierade som en I ur och skur förskola. Genom att vi uppmuntrar det positiva hos varje barn så skapas en vikänsla och kamratskap.

I ett föräldrakooperativ får du som vårdnadshavare insyn i verksamheten och möjlighet till att påverka ditt barns vardag på förskolan.

Föräldrakooperativet Guldgruvan har plats för 24 barn mellan 1-5 år. Här arbetar fem pedagoger varav två förskollärare och en som arbetar halvtid i köket, detta innebär att vi har en god pedagogisk verksamhet och god och näringsriktig mat som är lagad från grunden.

Som en I ur och skur-förskola är en stor del av verksamheten inriktad mot ett upplevelsebaserat lärande utomhus i skog och natur. 

Förskolan genomsyras av ett öppet och positivt klimat där barn och föräldrar ska känna sig välkomna. På Guldgruvans förskola är strävan att barnen ska känna sig trygga och respekterade och att både barn och vuxna har roligt tillsammans. Glädje skapar lust att lära!

Guldgruvan ligger i ett fristående hus bakom Huddinge bibliotek (ca 600 meter från Huddinge Centrum) och har en stor lekplats i anslutning till ett skogsparti.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Studie-/planeringsdagar har vi 2-4 dagar per år och då är förskolan stängd.


Så här arbetar vi

Förskolan Guldgruvan arbetar i enlighet med läroplanens mål och riktlinjer. 

Vår pedagogiska inriktning är i enlighet med I ur och skur-pedagogiken. 

Som strategi för att skapa positiva möten agerar pedagogerna som medupptäckare, medagerande, medundersökande och medupplevande i barnens lek. Genom att vara aktiv, delaktig och närvarande i barnens lek så skapas förtroende och tillit.

Vår pedagogiska miljö ska vara utmanande och ge stora möjligheter till barnens egna val. 

Vi ska ta vara på barnens inneboende nyfikenhet och kreativitet för att barnen ska kunna utveckla sina kunskaper och förmågor.

I den dagliga verksamheten är strävan att tillgodose barnens behov genom att lyssna, iaktta och samtala. På så sätt bemöts barnen utifrån var och ens behov och förutsättningar. Pedagogerna uppmuntrar hjälpsamhet och omsorg om varandra.


Föräldrasamverkan

Att ha barn på Guldgruvan kostar inte mer än att ha barn på en kommunal förskola. Hemligheten är istället att vi föräldrar tillsammans sköter en del av det praktiska arbetet, därigenom kan vi satsa på det som vi tycker är viktigt – som att ge personalen tid för barnen. I ett föräldrakooperativ får du som förälder insyn och engageras i verksamheten.

Läs mer om vad vi föräldrar bidrar med på vår webbplatseller kontakta oss med dina frågor.


Uppdaterad 19 mars 2019

Var informationen till din hjälp?