Förskolan Happyland

Om oss

Förskolan Happyland är en fristående tvåspråkig förskola, belägen i en villa med en kreativ och härlig trädgårdstomt i centrala Huddinge. Vår gård inspirerar till lek och aktivitet och vi har nära till skog och natur.

Förskolans huvudman är Butaland AB och erbjuder kvalitativ barnomsorg till barn i åldrarna1-5 år.  Vi jobbar med åldersindelade grupper, som i sin tur delas in i mindre grupper. Vi erbjuder fräsch och platslagad mat i eget kök. Maten ska tillagas till stor del på ekologiska varor.

Vi har precis som hela Huddinge kommun som mål att andelen ekologiska livsmedel ska vara 50% år 2020.

Vi har fokus på matematik och språk. Det svenska och engelska språket är något vi aktivt stödjer och utvecklar på Happyland förskola genom att anställa både svensktalande och engelsktalande pedagoger, vilket gör att barnen på ett naturligt sätt får lika stor del av båda språken. Barnen får lära sig språken via lek, sång, sagor och ramsor. En av pedagoger på varje avdelning har engelska som modersmål.

Förskolan har 35 platser för barn från 1 år till 6 år på 2 avdelningar.

Vårt arbete omfattar läroplanens målområden och vi erbjuder:

 • Hemlagad mat med bra råvaror, en egen kock som gör nyttig mat 100% från grunden och med ekologiskt fokus.
 • Sovvila utomhus
 • Planerade aktiviteter inne och ute
 • Barnyoga
 • Bad (från 3 år)
 • Enkel programmering
 • Museum och barnteater
 • Biblioteket
 • Parkleken etc.

Kreativitet, kulturkompetens och social kompetens att lära i samverkan med andra, är viktiga förmågor hos Happylands barn!

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.
Personalen har fyra studiedagar per år och då har verksamheten stängt. De föräldrar som inte har möjlighet att ordna omsorgen under dessa dagar ska senast tre veckor i förväg anmäla det till förskolechef så att en tillfällig plats kan ordnas.


Så här arbetar vi

Förskolan har två profiler: matematik  och språk.
Vårt arbetssätt är att skapa den bästa pedagogiska förskoleverksamheten, där barn och föräldrar upplever att de är viktiga och sträva efter en trivsam vi-känsla på förskolan.

Barns första steg är viktiga - barn som tidigt och på ett roligt sätt får möta matematik, klarar sig bättre i framtiden. Därför vill vi ge barnen en upplevelse av att matematik är roligt. Detta når vi genom organiserad och fri lek, rutinsituationer, experiment och samlingar.

Barnen ska delas in i mindre grupper för att varje barns individuella behov ska kunna tillgodoses.
Språkutveckling i förskolan sker i det vardagliga lärandet. I alla möjliga situationer tränar vi på det svenska och engelska språket i verksamheten genom att använda ett tydligt och nyanserat språk.

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) integreras i förskolans verksamhet och syftet är att IKT ska bli ett verktyg för barnens lärande.
Vi arbetar mycket med rytmik, sång och dans.

Detta främjar barnens språk- och kommunikationsutveckling och deras motorik och balans. Musik och rörelse använder vi som verktyg för matematikinlärning. Matematiken som finns i sångerna, förstärkas med rörelser och bidrar till ökad förståelse för matematiken.

Genom pedagogisk dokumentation och reflektion synliggör pedagoger det egna arbetet och ökar medvetenheten om förskolans processer. På så sätt kan pedagogerna fånga i vilka situationer barn lär, utvecklas och mår bra. Vi arbetar kontinuerligt med att följa upp och utveckla vår kvalitet.

Goda, vällagade och näringsriktiga måltider är en förutsättning för att växa och utvecklas på bästa sätt. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi serverar inga söta produkter. Vi har alltid en vegetarisk dag i veckan. Vi serverar specialkost till de barn som behöver. Vi serverar samma mat till personalen som till barnen.


Föräldrasamverkan

Vi vill vara din högra hand! Detta gör vi genom lättillgänglig information för föräldrarna via webb, bra bemötande av föräldrar, glad och flexibel personal och bra kost. All förskolans personal ska vara flexibel med tider som passar just er vardag.
Vi har daglig kontakt med föräldrarna vid lämning och hämtning. De dagliga pratstunderna mellan pedagoger och föräldrar är värdefull. Vårdnadshavare ska omgående informeras vid viktiga händelser. Vid inskolningen ska vårdnadshavare informeras om vilka styrdokument som gäller för verksamheten och vad dessa innebär.

Vi har olika forum för våra föräldrar:

 • föräldraråd, som träffas minst 1 gång/termin
 • föräldramöte -1 gång/år
 • föräldrafika-1 gång/år
 • utvecklingsamtal- 1 gång/år
 • olika fester och traditionsdagar


Vi strävar efter att överraska föräldrarna med en helt ny nivå av kundservice och positivt bemötande. Vi erbjuder barnpassning på kvällar och helger samt lunch-och middagslådor att ta med.


Kontakta oss

Telefon avdelningar (även frånvaroanmälan)

E-post

Förskolechef

Förskolechef

Samira Huseynova

Telefon: 073 583 82 48

Administratör

Administratör

Naila Huseynova

Telefon: 076 276 88 66

Hemsida


Uppdaterad 14 juni 2017

Var informationen till din hjälp?