Förskolan I Ur och Skur Hattstugan

Om oss

Förskolan I Ur och Skur Hattstugan har personal som är utbildade i I Ur och Skur-pedagogiken.

Barnen får vara ute ofta och länge. Det är alltid roligt med utflykter, så det försöker vi få till flera gånger i veckan. Exempel på aktiviteter som förskolan har är Hitta Vilse-kurser, I Ur och Skur-pedagogik i skog och mark, skridskoåkning och mycket andra roliga och uppskattade utflyktsmål för barnen. Både barn och personal mår bra av frisk luft. Småbarnen har sin middagsvila utomhus, tryggt omstoppade i barnvagnar och under ett vakande öga från personalen.  

Små barngrupper 

På Hattstugan finns två avdelningar, Hagen för våra 1-3 åringar och Lejonen för våra 4-5 åringar. På så sätt kan verksamheten anpassas efter de olika åldrarna, men eftersom förskolan är så liten sker också aktiviteter över avdelningsgränserna. Alla känner alla och det skapar trygghet i vardagen. De små barngrupperna ger personalen mer tid för varje barn. 

Personal 

Personalen är vår största tillgång! Glada och engagerade pedagoger som har tid för varje barn. Varje barn har en ”ansvarspedagog” som särskilt följer det barnet och ansvarar för utvecklingssamtal med föräldrarna. Personalen är utbildade I Ur och Skur-pedagoger.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.


Uppdaterad 19 mars 2019

Var informationen till din hjälp?